<em id="whorc"><strike id="whorc"></strike></em>
  <acronym id="whorc"></acronym>

     <optgroup id="whorc"></optgroup>
     1. <p id="whorc"><em id="whorc"></em></p>
     2. 返回頂部
      門戶網首頁
      信息公開首頁
      信息公開制度
      信息公開指南和目錄
      信息公開年報
      信息公開統計
      信息公開目錄
      依申請公開
      號: 003240560/201905-00128 信息分類: 困難學生資助
      內容分類: 綜合政務,財政、金融、審計、統計,科技、教育,民政、扶貧、救災,其他 發文日期: 2019-05-20
      發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-05-20
      生效時間: 廢止時間:
      稱: 金寨縣2019年春學期貧困家庭學生國家助學金免學費明細表
      號: 詞:

      金寨縣2019年春學期貧困家庭學生國家助學金免學費明細表

      2019-05-20 16:03   文字大小:[ ]   背景色:       

      金寨縣2019年春學期貧困家庭學生國家助學金免學費明細表
      總序號 校序號 學校名稱 學生
      姓名
      助學金(元) 免學費(元)
      1 1 安徽省金寨縣第一中學 陳雯 1500 850
      2 2 安徽省金寨縣第一中學 孫豫皖 1500 850
      3 3 安徽省金寨縣第一中學 易洪亮 1500 850
      4 4 安徽省金寨縣第一中學 李志 1500 850
      5 5 安徽省金寨縣第一中學 黃雪梅 1500 850
      6 6 安徽省金寨縣第一中學 余磊 1500 850
      7 7 安徽省金寨縣第一中學 江曉宇 1500 850
      8 8 安徽省金寨縣第一中學 熊文靜 1500 850
      9 9 安徽省金寨縣第一中學 葉樂添 1500 850
      10 10 安徽省金寨縣第一中學 張興 1500 850
      11 11 安徽省金寨縣第一中學 蒲俊地 1500 850
      12 12 安徽省金寨縣第一中學 鄭曉烽 1500 850
      13 13 安徽省金寨縣第一中學 宋名婧 1500 850
      14 14 安徽省金寨縣第一中學 袁婧 1500 850
      15 15 安徽省金寨縣第一中學 徐家華 1500 850
      16 16 安徽省金寨縣第一中學 曹夢琳 1500 850
      17 17 安徽省金寨縣第一中學 譚明欣 1500 850
      18 18 安徽省金寨縣第一中學 張子怡 1500 850
      19 19 安徽省金寨縣第一中學 鄧銳 1500 850
      20 20 安徽省金寨縣第一中學 桂雪梅 1500 850
      21 21 安徽省金寨縣第一中學 張曉林 1500 850
      22 22 安徽省金寨縣第一中學 吳皖蘇 1500 850
      23 23 安徽省金寨縣第一中學 葉紅珠 1500 850
      24 24 安徽省金寨縣第一中學 楊勝利 1500 850
      25 25 安徽省金寨縣第一中學 熊婷婷 1500 850
      26 26 安徽省金寨縣第一中學 黃璟怡 1500 850
      27 27 安徽省金寨縣第一中學 黃佳怡 1500 850
      28 28 安徽省金寨縣第一中學 陳佩華 1500 850
      29 29 安徽省金寨縣第一中學 陳紹勇 1500 850
      30 30 安徽省金寨縣第一中學 樂建偉 1500 850
      31 31 安徽省金寨縣第一中學 汪心越 1500 850
      32 32 安徽省金寨縣第一中學 趙詠欣 1500 850
      33 33 安徽省金寨縣第一中學 宋安琳 1500 850
      34 34 安徽省金寨縣第一中學 余曉雪 1500 850
      35 35 安徽省金寨縣第一中學 漆亞蘭 1500 850
      36 36 安徽省金寨縣第一中學 余江玲 1500 850
      37 37 安徽省金寨縣第一中學 李瑩瑩 1500 850
      38 38 安徽省金寨縣第一中學 孟強玉 1500 850
      39 39 安徽省金寨縣第一中學 林晶晶 1500 850
      40 40 安徽省金寨縣第一中學 陳思怡 1500 850
      41 41 安徽省金寨縣第一中學 高樂樂 1500 850
      42 42 安徽省金寨縣第一中學 王敏 1500 850
      43 43 安徽省金寨縣第一中學 陳進斌 1500 850
      44 44 安徽省金寨縣第一中學 詹靜 1500 850
      45 45 安徽省金寨縣第一中學 田柳 1500 850
      46 46 安徽省金寨縣第一中學 陳鳳 1500 850
      47 47 安徽省金寨縣第一中學 黃星 1500 850
      48 48 安徽省金寨縣第一中學 吳環 1500 850
      49 49 安徽省金寨縣第一中學 鄭興玲 1500 850
      50 50 安徽省金寨縣第一中學 周娟 1500 850
      51 51 安徽省金寨縣第一中學 衷吉 1500 850
      52 52 安徽省金寨縣第一中學 盧士磊 1500 850
      53 53 安徽省金寨縣第一中學 徐然 1500 850
      54 54 安徽省金寨縣第一中學 陳家倩 1500 850
      55 55 安徽省金寨縣第一中學 祝婉蘭 1500 850
      56 56 安徽省金寨縣第一中學 羅延賡 1500 850
      57 57 安徽省金寨縣第一中學 屠允卿 1500 850
      58 58 安徽省金寨縣第一中學 楊文斌 1500 850
      59 59 安徽省金寨縣第一中學 方文文 1500 850
      60 60 安徽省金寨縣第一中學 汪先鋒 1500 850
      61 61 安徽省金寨縣第一中學 王志博 1500 850
      62 62 安徽省金寨縣第一中學 付雨菲 1500 850
      63 63 安徽省金寨縣第一中學 陳青梅 1500 850
      64 64 安徽省金寨縣第一中學 鄧家淋 1500 850
      65 65 安徽省金寨縣第一中學 汪敏 1500 850
      66 66 安徽省金寨縣第一中學 王曉宇 1500 850
      67 67 安徽省金寨縣第一中學 陳龍 1500 850
      68 68 安徽省金寨縣第一中學 陳娜 1500 850
      69 69 安徽省金寨縣第一中學 施偉 1500 850
      70 70 安徽省金寨縣第一中學 吳增蘭 1500 850
      71 71 安徽省金寨縣第一中學 陳銘 1500 850
      72 72 安徽省金寨縣第一中學 黃楨 1500 850
      73 73 安徽省金寨縣第一中學 陳航 1500 850
      74 74 安徽省金寨縣第一中學 洪迅 1500 850
      75 75 安徽省金寨縣第一中學 楊瀾 1500 850
      76 76 安徽省金寨縣第一中學 彭懿 1500 850
      77 77 安徽省金寨縣第一中學 王玉婕 1500 850
      78 78 安徽省金寨縣第一中學 張婧藝 1500 850
      79 79 安徽省金寨縣第一中學 雷震 1500 850
      80 80 安徽省金寨縣第一中學 張朝柱 1500 850
      81 81 安徽省金寨縣第一中學 汪靜文 1500 850
      82 82 安徽省金寨縣第一中學 王佩佩 1500 850
      83 83 安徽省金寨縣第一中學 倪婷婷 1500 850
      84 84 安徽省金寨縣第一中學 王鑫 1500 850
      85 85 安徽省金寨縣第一中學 董佳怡 1500 850
      86 86 安徽省金寨縣第一中學 盧宇晨 1500 850
      87 87 安徽省金寨縣第一中學 王佳欣 1500 850
      88 88 安徽省金寨縣第一中學 洪慧慧 1500 850
      89 89 安徽省金寨縣第一中學 黃亞軍 1500 850
      90 90 安徽省金寨縣第一中學 漆偉特 1500 850
      91 91 安徽省金寨縣第一中學 陳大偉 1500 850
      92 92 安徽省金寨縣第一中學 廖歡歡 1500 850
      93 93 安徽省金寨縣第一中學 張文婧 1500 850
      94 94 安徽省金寨縣第一中學 嚴心雨 1500 850
      95 95 安徽省金寨縣第一中學 程星星 1500 850
      96 96 安徽省金寨縣第一中學 陳富林 1500 850
      97 97 安徽省金寨縣第一中學 嚴家樂 1500 850
      98 98 安徽省金寨縣第一中學 方鑫 1500 850
      99 99 安徽省金寨縣第一中學 陳田 1500 850
      100 100 安徽省金寨縣第一中學 黃潮登 1500 850
      101 101 安徽省金寨縣第一中學 李鴻翔 1500 850
      102 102 安徽省金寨縣第一中學 徐超 1500 850
      103 103 安徽省金寨縣第一中學 趙進進 1500 850
      104 104 安徽省金寨縣第一中學 李榮歆 1500 850
      105 105 安徽省金寨縣第一中學 李耕 1500 850
      106 106 安徽省金寨縣第一中學 張鶯鳴 1500 850
      107 107 安徽省金寨縣第一中學 張銳 1500 850
      108 108 安徽省金寨縣第一中學 黃子鍵 1500 850
      109 109 安徽省金寨縣第一中學 張夢騫 1500 850
      110 110 安徽省金寨縣第一中學 周其亮 1500 850
      111 111 安徽省金寨縣第一中學 徐凱 1500 850
      112 112 安徽省金寨縣第一中學 陳麗雯 1500 850
      113 113 安徽省金寨縣第一中學 范心怡 1500 850
      114 114 安徽省金寨縣第一中學 陳絲雨 1500 850
      115 115 安徽省金寨縣第一中學 汪麗麗 1500 850
      116 116 安徽省金寨縣第一中學 方霞 1500 850
      117 117 安徽省金寨縣第一中學 余小輝 1500 850
      118 118 安徽省金寨縣第一中學 江愛玲 1500 850
      119 119 安徽省金寨縣第一中學 宋俊德 1500 850
      120 120 安徽省金寨縣第一中學 陳鈺 1500 850
      121 121 安徽省金寨縣第一中學 蔡園坤 1500 850
      122 122 安徽省金寨縣第一中學 方浩 1500 850
      123 123 安徽省金寨縣第一中學 楊廣賢 1500 850
      124 124 安徽省金寨縣第一中學 張玉松 1500 850
      125 125 安徽省金寨縣第一中學 馬技苗 1500 850
      126 126 安徽省金寨縣第一中學 楊锜 1500 850
      127 127 安徽省金寨縣第一中學 舒濤 1500 850
      128 128 安徽省金寨縣第一中學 李賢銳 1500 850
      129 129 安徽省金寨縣第一中學 張策 1500 850
      130 130 安徽省金寨縣第一中學 王浩 1500 850
      131 131 安徽省金寨縣第一中學 陳樺 1500 850
      132 132 安徽省金寨縣第一中學 朱玉青 1500 850
      133 133 安徽省金寨縣第一中學 杜青山 1500 850
      134 134 安徽省金寨縣第一中學 羅億萬 1500 850
      135 135 安徽省金寨縣第一中學 宋承松 1500 850
      136 136 安徽省金寨縣第一中學 汪鑫鑫 1500 850
      137 137 安徽省金寨縣第一中學 盧戌 1500 850
      138 138 安徽省金寨縣第一中學 張金玉 1500 850
      139 139 安徽省金寨縣第一中學 王猷晴 1500 850
      140 140 安徽省金寨縣第一中學 張夢雅 1500 850
      141 141 安徽省金寨縣第一中學 黃世昂 1500 850
      142 142 安徽省金寨縣第一中學 汪曉婷 1500 850
      143 143 安徽省金寨縣第一中學 林濤 1500 850
      144 144 安徽省金寨縣第一中學 陳銳 1500 850
      145 145 安徽省金寨縣第一中學 胡成綱 1500 850
      146 146 安徽省金寨縣第一中學 沈秀聞 1500 850
      147 147 安徽省金寨縣第一中學 汪光宇 1500 850
      148 148 安徽省金寨縣第一中學 雷承靖 1500 850
      149 149 安徽省金寨縣第一中學 彭金龍 1500 850
      150 150 安徽省金寨縣第一中學 林超越 1500 850
      151 151 安徽省金寨縣第一中學 吳凡 1500 850
      152 152 安徽省金寨縣第一中學 陸財俊 1500 850
      153 153 安徽省金寨縣第一中學 舒海 1500 850
      154 154 安徽省金寨縣第一中學 汪慧云 1500 850
      155 155 安徽省金寨縣第一中學 王鈺淑 1500 850
      156 156 安徽省金寨縣第一中學 梁曉雨 1500 850
      157 157 安徽省金寨縣第一中學 張文露 1500 850
      158 158 安徽省金寨縣第一中學 程志強 1500 850
      159 159 安徽省金寨縣第一中學 曾玲玲 1500 850
      160 160 安徽省金寨縣第一中學 熊國麗 1500 850
      161 161 安徽省金寨縣第一中學 汪文準 1500 850
      162 162 安徽省金寨縣第一中學 蔡文瀚 1500 850
      163 163 安徽省金寨縣第一中學 龔勛 1500 850
      164 164 安徽省金寨縣第一中學 彭文哲 1500 850
      165 165 安徽省金寨縣第一中學 熊延旭 1500 850
      166 166 安徽省金寨縣第一中學 舒俊峰 1500 850
      167 167 安徽省金寨縣第一中學 俞勝蘭 1500 850
      168 168 安徽省金寨縣第一中學 余海東 1500 850
      169 169 安徽省金寨縣第一中學 鄭強 1500 850
      170 170 安徽省金寨縣第一中學 張家宇 1500 850
      171 171 安徽省金寨縣第一中學 程威 1500 850
      172 172 安徽省金寨縣第一中學 葉雨征 1500 850
      173 173 安徽省金寨縣第一中學 楊超 1500 850
      174 174 安徽省金寨縣第一中學 汪傳 1500 850
      175 175 安徽省金寨縣第一中學 徐偉 1500 850
      176 176 安徽省金寨縣第一中學 蔡政 1500 850
      177 177 安徽省金寨縣第一中學 吳澍 1500 850
      178 178 安徽省金寨縣第一中學 余金意 1500 850
      179 179 安徽省金寨縣第一中學 劉曉玉 1500 850
      180 180 安徽省金寨縣第一中學 葉夢琳 1500 850
      181 181 安徽省金寨縣第一中學 黃淞 1500 850
      182 182 安徽省金寨縣第一中學 徐杰 1500 850
      183 183 安徽省金寨縣第一中學 彭小青 1500 850
      184 184 安徽省金寨縣第一中學 李繼森 1500 850
      185 185 安徽省金寨縣第一中學 艾向陽 1500 850
      186 186 安徽省金寨縣第一中學 趙欣悅 1500 850
      187 187 安徽省金寨縣第一中學 馮克煬 1500 850
      188 188 安徽省金寨縣第一中學 張永康 1500 850
      189 189 安徽省金寨縣第一中學 余悅 1500 850
      190 190 安徽省金寨縣第一中學 羅燦 1500 850
      191 191 安徽省金寨縣第一中學 朱祥 1500 850
      192 192 安徽省金寨縣第一中學 李軍 1500 850
      193 193 安徽省金寨縣第一中學 馮程 1500 850
      194 194 安徽省金寨縣第一中學 黃聰 1500 850
      195 195 安徽省金寨縣第一中學 芮敏 1500 850
      196 196 安徽省金寨縣第一中學 王若楠 1500 850
      197 197 安徽省金寨縣第一中學 張敏全 1500 850
      198 198 安徽省金寨縣第一中學 王國傳 1500 850
      199 199 安徽省金寨縣第一中學 徐劍 1500 850
      200 200 安徽省金寨縣第一中學 蘇悅 1500 850
      201 201 安徽省金寨縣第一中學 余本酉 1500 850
      202 202 安徽省金寨縣第一中學 彭宇航 1500 850
      203 203 安徽省金寨縣第一中學 李聞杰 1500 850
      204 204 安徽省金寨縣第一中學 余慧蘋 1500 850
      205 205 安徽省金寨縣第一中學 陳志 1500 850
      206 206 安徽省金寨縣第一中學 秦朝雨 1500 850
      207 207 安徽省金寨縣第一中學 胡梓萌 1500 850
      208 208 安徽省金寨縣第一中學 陳磊 1500 850
      209 209 安徽省金寨縣第一中學 陳功 1500 850
      210 210 安徽省金寨縣第一中學 夏忠孝 1500 850
      211 211 安徽省金寨縣第一中學 李龍 1500 850
      212 212 安徽省金寨縣第一中學 張子鳴 1500 850
      213 213 安徽省金寨縣第一中學 程薇 1500 850
      214 214 安徽省金寨縣第一中學 李業龍 1500 850
      215 215 安徽省金寨縣第一中學 孫焰 1500 850
      216 216 安徽省金寨縣第一中學 汪舒淇 1500 850
      217 217 安徽省金寨縣第一中學 楊曉青 1500 850
      218 218 安徽省金寨縣第一中學 童浩 1500 850
      219 219 安徽省金寨縣第一中學 張妍 1500 850
      220 220 安徽省金寨縣第一中學 項文韜 1500 850
      221 221 安徽省金寨縣第一中學 盧敏 1500 850
      222 222 安徽省金寨縣第一中學 熊洪艷 1500 850
      223 223 安徽省金寨縣第一中學 馮健 1500 850
      224 224 安徽省金寨縣第一中學 史東民 1500 850
      225 225 安徽省金寨縣第一中學 劉琦 1500 850
      226 226 安徽省金寨縣第一中學 陳龍 1500 850
      227 227 安徽省金寨縣第一中學 徐文靜 1500 850
      228 228 安徽省金寨縣第一中學 王梓 1500 850
      229 229 安徽省金寨縣第一中學 張彭勝 1500 850
      230 230 安徽省金寨縣第一中學 郎維佳 1500 850
      231 231 安徽省金寨縣第一中學 袁夢漢 1500 850
      232 232 安徽省金寨縣第一中學 付中一 1500 850
      233 233 安徽省金寨縣第一中學 陳玉玲 1500 850
      234 234 安徽省金寨縣第一中學 馬旖旎 1500 850
      235 235 安徽省金寨縣第一中學 廖楠楠 1500 850
      236 236 安徽省金寨縣第一中學 桂東昇 1500 850
      237 237 安徽省金寨縣第一中學 余夢馨 1500 850
      238 238 安徽省金寨縣第一中學 李繼財 1500 850
      239 239 安徽省金寨縣第一中學 劉立炯 1500 850
      240 240 安徽省金寨縣第一中學 周世偉 1500 850
      241 241 安徽省金寨縣第一中學 劉逍 1500 850
      242 242 安徽省金寨縣第一中學 余承梽 1500 850
      243 243 安徽省金寨縣第一中學 花秀成 1500 850
      244 244 安徽省金寨縣第一中學 孔媛媛 1500 850
      245 245 安徽省金寨縣第一中學 舒曉 1500 850
      246 246 安徽省金寨縣第一中學 張馨怡 1500 850
      247 247 安徽省金寨縣第一中學 鄭金芝 1500 850
      248 248 安徽省金寨縣第一中學 朱清華 1500 850
      249 249 安徽省金寨縣第一中學 楊曉雪 1500 850
      250 250 安徽省金寨縣第一中學 李才艷 1500 850
      251 251 安徽省金寨縣第一中學 陳燦 1500 850
      252 252 安徽省金寨縣第一中學 周曼玉 1500 850
      253 253 安徽省金寨縣第一中學 江昌浩 1500 850
      254 254 安徽省金寨縣第一中學 張亞 1500 850
      255 255 安徽省金寨縣第一中學 陳美婷 1500 850
      256 256 安徽省金寨縣第一中學 許美靜 1500 850
      257 257 安徽省金寨縣第一中學 詹小麗 1500 850
      258 258 安徽省金寨縣第一中學 周承永 1500 850
      259 259 安徽省金寨縣第一中學 李輝 1500 850
      260 260 安徽省金寨縣第一中學 金昊 1500 850
      261 261 安徽省金寨縣第一中學 桂良燕 1500 850
      262 262 安徽省金寨縣第一中學 熊偉 1500 850
      263 263 安徽省金寨縣第一中學 漆家云 1500 850
      264 264 安徽省金寨縣第一中學 濮曉芬 1500 850
      265 265 安徽省金寨縣第一中學 胡雯雯 1500 850
      266 266 安徽省金寨縣第一中學 胡美玲 1500 850
      267 267 安徽省金寨縣第一中學 桂然 1500 850
      268 268 安徽省金寨縣第一中學 程維晴 1500 850
      269 269 安徽省金寨縣第一中學 朱雪梅 1500 850
      270 270 安徽省金寨縣第一中學 鄭素娟 1500 850
      271 271 安徽省金寨縣第一中學 楊丹 1500 850
      272 272 安徽省金寨縣第一中學 周堃 1500 850
      273 273 安徽省金寨縣第一中學 張明珠 1500 850
      274 274 安徽省金寨縣第一中學 馮賀 1500 850
      275 275 安徽省金寨縣第一中學 劉俊 1500 850
      276 276 安徽省金寨縣第一中學 李響 1500 850
      277 277 安徽省金寨縣第一中學 胡明燕 1500 850
      278 278 安徽省金寨縣第一中學 鄭素梅 1500 850
      279 279 安徽省金寨縣第一中學 朱亮忠 1500 850
      280 280 安徽省金寨縣第一中學 陳菲 1500 850
      281 281 安徽省金寨縣第一中學 方媛 1500 850
      282 282 安徽省金寨縣第一中學 熊炎龍 1500 850
      283 283 安徽省金寨縣第一中學 陳紹盛 1500 850
      284 284 安徽省金寨縣第一中學 高虹 1500 850
      285 285 安徽省金寨縣第一中學 汪曉倩 1500 850
      286 286 安徽省金寨縣第一中學 胡亞雯 1500 850
      287 287 安徽省金寨縣第一中學 朱成龍 1500 850
      288 288 安徽省金寨縣第一中學 李明昕 1500 850
      289 289 安徽省金寨縣第一中學 彭恒彬 1500 850
      290 290 安徽省金寨縣第一中學 許小倩 1500 850
      291 291 安徽省金寨縣第一中學 揭曉嵐 1500 850
      292 292 安徽省金寨縣第一中學 占政蓮 1500 850
      293 293 安徽省金寨縣第一中學 閆子祥 1500 850
      294 294 安徽省金寨縣第一中學 徐昌海 1500 850
      295 295 安徽省金寨縣第一中學 羅藝偉 1500 850
      296 296 安徽省金寨縣第一中學 楊廣斌 1500 850
      297 297 安徽省金寨縣第一中學 夏穎 1500 850
      298 298 安徽省金寨縣第一中學 胡玉珍 1500 850
      299 299 安徽省金寨縣第一中學 陳翠蓮 1500 850
      300 300 安徽省金寨縣第一中學 葉常情 1500 850
      301 301 安徽省金寨縣第一中學 李曉偉 1500 850
      302 302 安徽省金寨縣第一中學 王燦 1500 850
      303 303 安徽省金寨縣第一中學 閆玉夢 1500 850
      304 304 安徽省金寨縣第一中學 張玥 1500 850
      305 305 安徽省金寨縣第一中學 肖智 1500 850
      306 306 安徽省金寨縣第一中學 廖夢君 1500 850
      307 307 安徽省金寨縣第一中學 汪然 1500 850
      308 308 安徽省金寨縣第一中學 黃曉鳳 1500 850
      309 309 安徽省金寨縣第一中學 丁德柱 1500 850
      310 310 安徽省金寨縣第一中學 盧玉潔 1500 850
      311 311 安徽省金寨縣第一中學 譚啟來 1500 850
      312 312 安徽省金寨縣第一中學 汪琳 1500 850
      313 313 安徽省金寨縣第一中學 詹玉琪 1500 850
      314 314 安徽省金寨縣第一中學 金曉 1500 850
      315 315 安徽省金寨縣第一中學 黃琪 1500 850
      316 316 安徽省金寨縣第一中學 毛長久 1500 850
      317 317 安徽省金寨縣第一中學 潘倩倩 1500 850
      318 318 安徽省金寨縣第一中學 汪囡 1500 850
      319 319 安徽省金寨縣第一中學 陳滿玲 1500 850
      320 320 安徽省金寨縣第一中學 張夢嵐 1500 850
      321 321 安徽省金寨縣第一中學 鄧學書 1500 850
      322 322 安徽省金寨縣第一中學 陳金菊 1500 850
      323 323 安徽省金寨縣第一中學 楊廣萌 1500 850
      324 324 安徽省金寨縣第一中學 廖楊 1500 850
      325 325 安徽省金寨縣第一中學 劉晶晶 1500 850
      326 326 安徽省金寨縣第一中學 李艷茹 1500 850
      327 327 安徽省金寨縣第一中學 丁樂 1500 850
      328 328 安徽省金寨縣第一中學 張越 1500 850
      329 329 安徽省金寨縣第一中學 鄭興熠 1500 850
      330 330 安徽省金寨縣第一中學 付盼盼 1500 850
      331 331 安徽省金寨縣第一中學 儲小雨 1500 850
      332 332 安徽省金寨縣第一中學 孫文 1500 850
      333 333 安徽省金寨縣第一中學 章為俊 1500 850
      334 334 安徽省金寨縣第一中學 吳孔林 1500 850
      335 335 安徽省金寨縣第一中學 芮立凡 1500 850
      336 336 安徽省金寨縣第一中學 孫越 1500 850
      337 337 安徽省金寨縣第一中學 余世超 1500 850
      338 338 安徽省金寨縣第一中學 余婧 1500 850
      339 339 安徽省金寨縣第一中學 盧燚 1500 850
      340 340 安徽省金寨縣第一中學 蔡德敏 1500 850
      341 341 安徽省金寨縣第一中學 何育 1500 850
      342 342 安徽省金寨縣第一中學 韓倩蘭 1500 850
      343 343 安徽省金寨縣第一中學 石文慧 1500 850
      344 344 安徽省金寨縣第一中學 江成琛 1500 850
      345 345 安徽省金寨縣第一中學 熊秀娟 1500 850
      346 346 安徽省金寨縣第一中學 胡小梅 1500 850
      347 347 安徽省金寨縣第一中學 邢燕 1500 850
      348 348 安徽省金寨縣第一中學 張銘燏 1500 850
      349 349 安徽省金寨縣第一中學 曾雯萍 1500 850
      350 350 安徽省金寨縣第一中學 黃文麗 1500 850
      351 351 安徽省金寨縣第一中學 楊丹丹 1500 850
      352 352 安徽省金寨縣第一中學 張頠 1500 850
      353 353 安徽省金寨縣第一中學 占葉青 1500 850
      354 354 安徽省金寨縣第一中學 張健 1500 850
      355 355 安徽省金寨縣第一中學 方志 1500 850
      356 356 安徽省金寨縣第一中學 陳歡 1500 850
      357 357 安徽省金寨縣第一中學 姜本雙 1500 850
      358 358 安徽省金寨縣第一中學 李思琦 1500 850
      359 359 安徽省金寨縣第一中學 吳鳳玲 1500 850
      360 360 安徽省金寨縣第一中學 鄧星月 1500 850
      361 361 安徽省金寨縣第一中學 徐文靜 1500 850
      362 362 安徽省金寨縣第一中學 司玉琴 1500 850
      363 363 安徽省金寨縣第一中學 徐娟 1500 850
      364 364 安徽省金寨縣第一中學 張玉蘭 1500 850
      365 365 安徽省金寨縣第一中學 張智捷 1500 850
      366 366 安徽省金寨縣第一中學 陸崇榮 1500 850
      367 367 安徽省金寨縣第一中學 周丙陽 1500 850
      368 368 安徽省金寨縣第一中學 趙洋 1500 850
      369 369 安徽省金寨縣第一中學 洪鑫 1500 850
      370 370 安徽省金寨縣第一中學 王俊 1500 850
      371 371 安徽省金寨縣第一中學 吳楠 1500 850
      372 372 安徽省金寨縣第一中學 劉苗苗 1500 850
      373 373 安徽省金寨縣第一中學 史良耀 1500 850
      374 374 安徽省金寨縣第一中學 吳承浩 1500 850
      375 375 安徽省金寨縣第一中學 張林 1500 850
      376 376 安徽省金寨縣第一中學 吳興亞 1500 850
      377 377 安徽省金寨縣第一中學 羅滿 1500 850
      378 378 安徽省金寨縣第一中學 葉純意 1500 850
      379 379 安徽省金寨縣第一中學 高群 1500 850
      380 380 安徽省金寨縣第一中學 程浩 1500 850
      381 381 安徽省金寨縣第一中學 余成豪 1500 850
      382 382 安徽省金寨縣第一中學 夏傲君 1500 850
      383 383 安徽省金寨縣第一中學 聞澤西 1500 850
      384 384 安徽省金寨縣第一中學 胡俊 1500 850
      385 385 安徽省金寨縣第一中學 何蘇婷 1500 850
      386 386 安徽省金寨縣第一中學 方志猛 1500 850
      387 387 安徽省金寨縣第一中學 唐曉艷 1500 850
      388 388 安徽省金寨縣第一中學 袁軍 1500 850
      389 389 安徽省金寨縣第一中學 駱啟宏 1500 850
      390 390 安徽省金寨縣第一中學 張學謙 1500 850
      391 391 安徽省金寨縣第一中學 吳貽林 1500 850
      392 392 安徽省金寨縣第一中學 江林 1500 850
      393 393 安徽省金寨縣第一中學 李才婷 1500 850
      394 394 安徽省金寨縣第一中學 余悅 1500 850
      395 395 安徽省金寨縣第一中學 余本成 1500 850
      396 396 安徽省金寨縣第一中學 郝玉蓮 1500 850
      397 397 安徽省金寨縣第一中學 陳春松 1500 850
      398 398 安徽省金寨縣第一中學 阮威 1500 850
      399 399 安徽省金寨縣第一中學 程磊 1500 850
      400 400 安徽省金寨縣第一中學 張干 1500 850
      401 401 安徽省金寨縣第一中學 孫曉蕾 1500 850
      402 402 安徽省金寨縣第一中學 柯志 1500 850
      403 403 安徽省金寨縣第一中學 鐘正華 1500 850
      404 404 安徽省金寨縣第一中學 劉永常 1500 850
      405 405 安徽省金寨縣第一中學 桂良浩 1500 850
      406 406 安徽省金寨縣第一中學 李溦 1500 850
      407 407 安徽省金寨縣第一中學 周海濤 1500 850
      408 408 安徽省金寨縣第一中學 駱姓鵬 1500 850
      409 409 安徽省金寨縣第一中學 李新春 1500 850
      410 410 安徽省金寨縣第一中學 閆昌焰 1500 850
      411 411 安徽省金寨縣第一中學 李旭東 1500 850
      412 412 安徽省金寨縣第一中學 李俊超 1500 850
      413 413 安徽省金寨縣第一中學 楊杰 1500 850
      414 414 安徽省金寨縣第一中學 許奧 1500 850
      415 415 安徽省金寨縣第一中學 陳正文 1500 850
      416 416 安徽省金寨縣第一中學 杜曉宇 1500 850
      417 417 安徽省金寨縣第一中學 陳曉敏 1500 850
      418 418 安徽省金寨縣第一中學 馬技力 1500 850
      419 419 安徽省金寨縣第一中學 張軒 1500 850
      420 420 安徽省金寨縣第一中學 田仁杰 1500 850
      421 421 安徽省金寨縣第一中學 袁穩 1500 850
      422 422 安徽省金寨縣第一中學 劉曉敏 1500 850
      423 423 安徽省金寨縣第一中學 袁偉琳 1500 850
      424 424 安徽省金寨縣第一中學 許焰 1500 850
      425 425 安徽省金寨縣第一中學 黃航 1500 850
      426 426 安徽省金寨縣第一中學 張朝忠 1500 850
      427 427 安徽省金寨縣第一中學 徐興友 1500 850
      428 428 安徽省金寨縣第一中學 余成奎 1500 850
      429 429 安徽省金寨縣第一中學 李佳 1500 850
      430 430 安徽省金寨縣第一中學 趙丕 1500 850
      431 431 安徽省金寨縣第一中學 楊孟杰 1500 850
      432 432 安徽省金寨縣第一中學 宋敏 1500 850
      433 433 安徽省金寨縣第一中學 李小慧 1500 850
      434 434 安徽省金寨縣第一中學 張政 1500 850
      435 435 安徽省金寨縣第一中學 丁宇 1500 850
      436 436 安徽省金寨縣第一中學 楊文明 1500 850
      437 437 安徽省金寨縣第一中學 柯晨鋮 1500 850
      438 438 安徽省金寨縣第一中學 孫武 1500 850
      439 439 安徽省金寨縣第一中學 余杰 1500 850
      440 440 安徽省金寨縣第一中學 余世紀 1500 850
      441 441 安徽省金寨縣第一中學 田華沄 1500 850
      442 442 安徽省金寨縣第一中學 閆樂 1500 850
      443 443 安徽省金寨縣第一中學 汪光遠 1500 850
      444 444 安徽省金寨縣第一中學 潘馳 1500 850
      445 445 安徽省金寨縣第一中學 李浩宇 1500 850
      446 446 安徽省金寨縣第一中學 江紅兵 1500 850
      447 447 安徽省金寨縣第一中學 王子 1500 850
      448 448 安徽省金寨縣第一中學 沈家樂 1500 850
      449 449 安徽省金寨縣第一中學 胡定成 1500 850
      450 450 安徽省金寨縣第一中學 張洪生 1500 850
      451 451 安徽省金寨縣第一中學 黃偉祥 1500 850
      452 452 安徽省金寨縣第一中學 呂海斌 1500 850
      453 453 安徽省金寨縣第一中學 劉君軒 1500 850
      454 454 安徽省金寨縣第一中學 張洪福 1500 850
      455 455 安徽省金寨縣第一中學 周潔 1500 850
      456 456 安徽省金寨縣第一中學 楊家龍 1500 850
      457 457 安徽省金寨縣第一中學 李全 1500 850
      458 458 安徽省金寨縣第一中學 張悅 1500 850
      459 459 安徽省金寨縣第一中學 趙新宇 1500 850
      460 460 安徽省金寨縣第一中學 高鍇 1500 850
      461 461 安徽省金寨縣第一中學 楊淇 1500 850
      462 462 安徽省金寨縣第一中學 廖鈺 1500 850
      463 463 安徽省金寨縣第一中學 陳幸運 1500 850
      464 464 安徽省金寨縣第一中學 趙春暉 1500 850
      465 465 安徽省金寨縣第一中學 肖揚 1500 850
      466 466 安徽省金寨縣第一中學 宋梅 1500 850
      467 467 安徽省金寨縣第一中學 徐振杰 1500 850
      468 468 安徽省金寨縣第一中學 王停婷 1500 850
      469 469 安徽省金寨縣第一中學 陳春芝 1500 850
      470 470 安徽省金寨縣第一中學 熊慧敏 1500 850
      471 471 安徽省金寨縣第一中學 趙雯 1500 850
      472 472 安徽省金寨縣第一中學 陳楓 1500 850
      473 473 安徽省金寨縣第一中學 黃秀菊 1500 850
      474 474 安徽省金寨縣第一中學 童彬 1500 850
      475 475 安徽省金寨縣第一中學 張婭玲 1500 850
      476 476 安徽省金寨縣第一中學 張心雨 1500 850
      477 477 安徽省金寨縣第一中學 汪立人 1500 850
      478 478 安徽省金寨縣第一中學 余潛 1500 850
      479 479 安徽省金寨縣第一中學 劉慧荃 1500 850
      480 480 安徽省金寨縣第一中學 陳昱 1500 850
      481 481 安徽省金寨縣第一中學 尹維潔 1500 850
      482 482 安徽省金寨縣第一中學 許遠娜 1500 850
      483 483 安徽省金寨縣第一中學 李業圣 1500 850
      484 484 安徽省金寨縣第一中學 王玥 1500 850
      485 485 安徽省金寨縣第一中學 施祖軍 1500 850
      486 486 安徽省金寨縣第一中學 洪小宇 1500 850
      487 487 安徽省金寨縣第一中學 江蘇敏 1500 850
      488 488 安徽省金寨縣第一中學 梅曉清 1500 850
      489 489 安徽省金寨縣第一中學 胡亮亮 1500 850
      490 490 安徽省金寨縣第一中學 杜黎 1500 850
      491 491 安徽省金寨縣第一中學 王坤 1500 850
      492 492 安徽省金寨縣第一中學 肖賢 1500 850
      493 493 安徽省金寨縣第一中學 屈祥山 1500 850
      494 494 安徽省金寨縣第一中學 吳迪 1500 850
      495 495 安徽省金寨縣第一中學 王重陽 1500 850
      496 496 安徽省金寨縣第一中學 匡淼龍 1500 850
      497 497 安徽省金寨縣第一中學 吳袁 1500 850
      498 498 安徽省金寨縣第一中學 鄭越悅 1500 850
      499 499 安徽省金寨縣第一中學 楊孟孟 1500 850
      500 500 安徽省金寨縣第一中學 劉方方 1500 850
      501 501 安徽省金寨縣第一中學 儲修潔 1500 850
      502 502 安徽省金寨縣第一中學 汪先楊 1500 850
      503 503 安徽省金寨縣第一中學 孫凱悅 1500 850
      504 504 安徽省金寨縣第一中學 蔣婷婷 1500 850
      505 505 安徽省金寨縣第一中學 李曉雪 1500 850
      506 506 安徽省金寨縣第一中學 楊奕 1500 850
      507 507 安徽省金寨縣第一中學 傅一凡 1500 850
      508 508 安徽省金寨縣第一中學 解明月 1500 850
      509 509 安徽省金寨縣第一中學 崔錦麗 1500 850
      510 510 安徽省金寨縣第一中學 漆馨梅 1500 850
      511 511 安徽省金寨縣第一中學 王志成 1500 850
      512 512 安徽省金寨縣第一中學 馮暢 1500 850
      513 513 安徽省金寨縣第一中學 江燕 1500 850
      514 514 安徽省金寨縣第一中學 李康倩 1500 850
      515 515 安徽省金寨縣第一中學 黃來 1500 850
      516 516 安徽省金寨縣第一中學 吳翔 1500 850
      517 517 安徽省金寨縣第一中學 許永霞 1500 850
      518 518 安徽省金寨縣第一中學 李瑞 1500 850
      519 519 安徽省金寨縣第一中學 閆曉嫚 1500 850
      520 520 安徽省金寨縣第一中學 鐘小康 1500 850
      521 521 安徽省金寨縣第一中學 楊茂 1500 850
      522 522 安徽省金寨縣第一中學 吳瓊 1500 850
      523 523 安徽省金寨縣第一中學 馮萬里 1500 850
      524 524 安徽省金寨縣第一中學 陳湃 1500 850
      525 525 安徽省金寨縣第一中學 楊潔 1500 850
      526 526 安徽省金寨縣第一中學 李玉潔 1500 850
      527 527 安徽省金寨縣第一中學 毛立宏 1500 850
      528 528 安徽省金寨縣第一中學 王夢杰 1500 850
      529 529 安徽省金寨縣第一中學 汪家旺 1500 850
      530 530 安徽省金寨縣第一中學 陳世放 1500 850
      531 531 安徽省金寨縣第一中學 余濤 1500 850
      532 532 安徽省金寨縣第一中學 王若同 1500 850
      533 533 安徽省金寨縣第一中學 吳亞蘭 1500 850
      534 534 安徽省金寨縣第一中學 楊年 1500 850
      535 535 安徽省金寨縣第一中學 張琴 1500 850
      536 536 安徽省金寨縣第一中學 羅先鳳 1500 850
      537 537 安徽省金寨縣第一中學 陳雨璐 1500 850
      538 538 安徽省金寨縣第一中學 朱翔 1500 850
      539 539 安徽省金寨縣第一中學 蔣一凡 1500 850
      540 540 安徽省金寨縣第一中學 宋曉鑰 1500 850
      541 541 安徽省金寨縣第一中學 方春陽 1500 850
      542 542 安徽省金寨縣第一中學 薛睿 1500 850
      543 543 安徽省金寨縣第一中學 朱心儀 1500 850
      544 544 安徽省金寨縣第一中學 朱燕 1500 850
      545 545 安徽省金寨縣第一中學 黃天程 1500 850
      546 546 安徽省金寨縣第一中學 王倩 1500 850
      547 547 安徽省金寨縣第一中學 陳悅 1500 850
      548 548 安徽省金寨縣第一中學 劉凌嘉 1500 850
      549 549 安徽省金寨縣第一中學 汪磊 1500 850
      550 550 安徽省金寨縣第一中學 黃婉瑩 1500 850
      551 551 安徽省金寨縣第一中學 程東國 1500 850
      552 552 安徽省金寨縣第一中學 潘泓微 1500 850
      553 553 安徽省金寨縣第一中學 王脆英 1500 850
      554 554 安徽省金寨縣第一中學 唐佳瑤 1500 850
      555 555 安徽省金寨縣第一中學 佘易浩 1500 850
      556 556 安徽省金寨縣第一中學 張程希 1500 850
      557 557 安徽省金寨縣第一中學 程袁媛 1500 850
      558 558 安徽省金寨縣第一中學 汪亞萍 1500 850
      559 559 安徽省金寨縣第一中學 王斐月 1500 850
      560 560 安徽省金寨縣第一中學 謝文霞 1500 850
      561 561 安徽省金寨縣第一中學 桂小凡 1500 850
      562 562 安徽省金寨縣第一中學 曹雅君 1500 850
      563 563 安徽省金寨縣第一中學 鐘雯沛 1500 850
      564 564 安徽省金寨縣第一中學 胡曉東 1500 850
      565 565 安徽省金寨縣第一中學 徐欣悅 1500 850
      566 566 安徽省金寨縣第一中學 任倩 1500 850
      567 567 安徽省金寨縣第一中學 余俊鋒 1500 850
      568 568 安徽省金寨縣第一中學 劉興慧 1500 850
      569 569 安徽省金寨縣第一中學 王劍 1500 850
      570 570 安徽省金寨縣第一中學 余敦霞 1500 850
      571 571 安徽省金寨縣第一中學 吳孔德 1500 850
      572 572 安徽省金寨縣第一中學 呂國輝 1500 850
      573 573 安徽省金寨縣第一中學 徐媛媛 1500 850
      574 574 安徽省金寨縣第一中學 李子涵 1500 850
      575 575 安徽省金寨縣第一中學 汪玉蘭 1500 850
      576 576 安徽省金寨縣第一中學 鄭鈺 1500 850
      577 577 安徽省金寨縣第一中學 杜思蘭 1500 850
      578 578 安徽省金寨縣第一中學 熊欣月 1500 850
      579 579 安徽省金寨縣第一中學 周權 1500 850
      580 580 安徽省金寨縣第一中學 陳妍 1500 850
      581 581 安徽省金寨縣第一中學 胡名霞 1500 850
      582 582 安徽省金寨縣第一中學 李曉薇 1500 850
      583 583 安徽省金寨縣第一中學 姜彬 1500 850
      584 584 安徽省金寨縣第一中學 劉閔 1500 850
      585 585 安徽省金寨縣第一中學 章文振 1500 850
      586 586 安徽省金寨縣第一中學 吳墨蘭 1500 850
      587 587 安徽省金寨縣第一中學 梅娟 1500 850
      588 588 安徽省金寨縣第一中學 陸曉英 1500 850
      589 589 安徽省金寨縣第一中學 陶堉 1500 850
      590 590 安徽省金寨縣第一中學 鄭賢平 1500 850
      591 591 安徽省金寨縣第一中學 余駿 1500 850
      592 592 安徽省金寨縣第一中學 劉昌蔭 1500 850
      593 593 安徽省金寨縣第一中學 匡緒銀 1500 850
      594 594 安徽省金寨縣第一中學 江馨 1500 850
      595 595 安徽省金寨縣第一中學 余令楷 1500 850
      596 596 安徽省金寨縣第一中學 付雨萌 1500 850
      597 597 安徽省金寨縣第一中學 付心怡 1500 850
      598 598 安徽省金寨縣第一中學 楊婷婷 1500 850
      599 599 安徽省金寨縣第一中學 丁海燕 1500 850
      600 600 安徽省金寨縣第一中學 程長其 1500 850
      601 601 安徽省金寨縣第一中學 周璇 1500 850
      602 602 安徽省金寨縣第一中學 桂俊 1500 850
      603 603 安徽省金寨縣第一中學 王蘭 1500 850
      604 604 安徽省金寨縣第一中學 陳佳 1500 850
      605 605 安徽省金寨縣第一中學 余璐 1500 850
      606 606 安徽省金寨縣第一中學 程行 1500 850
      607 607 安徽省金寨縣第一中學 李文靜 1500 850
      608 608 安徽省金寨縣第一中學 雷桔 1500 850
      609 609 安徽省金寨縣第一中學 儲繪繪 1500 850
      610 610 安徽省金寨縣第一中學 王娟 1500 850
      611 611 安徽省金寨縣第一中學 張厚源 1500 850
      612 612 安徽省金寨縣第一中學 何國富 1500 850
      613 613 安徽省金寨縣第一中學 陳可 1500 850
      614 614 安徽省金寨縣第一中學 晏秀云 1500 850
      615 615 安徽省金寨縣第一中學 肖鋼 1500 850
      616 616 安徽省金寨縣第一中學 陳欣怡 1500 850
      617 617 安徽省金寨縣第一中學 陳之君 1500 850
      618 618 安徽省金寨縣第一中學 周思怡 1500 850
      619 619 安徽省金寨縣第一中學 廖鈴 1500 850
      620 620 安徽省金寨縣第一中學 王欣怡 1500 850
      621 621 安徽省金寨縣第一中學 彭君 1500 850
      622 622 安徽省金寨縣第一中學 萬彬彬 1500 850
      623 623 安徽省金寨縣第一中學 黃欣 1500 850
      624 624 安徽省金寨縣第一中學 馮康 1500 850
      625 625 安徽省金寨縣第一中學 江中雨 1500 850
      626 626 安徽省金寨縣第一中學 王玉婷 1500 850
      627 627 安徽省金寨縣第一中學 何寬 1500 850
      628 628 安徽省金寨縣第一中學 吳作棟 1500 850
      629 629 安徽省金寨縣第一中學 黃銳 1500 850
      630 630 安徽省金寨縣第一中學 張笑峰 1500 850
      631 631 安徽省金寨縣第一中學 高偉 1500 850
      632 632 安徽省金寨縣第一中學 莫本宏 1500 850
      633 633 安徽省金寨縣第一中學 程魁 1500 850
      634 634 安徽省金寨縣第一中學 吳浩 1500 850
      635 635 安徽省金寨縣第一中學 李明鑫 1500 850
      636 636 安徽省金寨縣第一中學 程紅 1500 850
      637 637 安徽省金寨縣第一中學 宋玉玲 1500 850
      638 638 安徽省金寨縣第一中學 劉春潮 1500 850
      639 639 安徽省金寨縣第一中學 李齊浩 1500 850
      640 640 安徽省金寨縣第一中學 肖杰 1500 850
      641 641 安徽省金寨縣第一中學 占冉 1500 850
      642 642 安徽省金寨縣第一中學 鄧崇盛 1500 850
      643 643 安徽省金寨縣第一中學 夏格 1500 850
      644 644 安徽省金寨縣第一中學 張宇 1500 850
      645 645 安徽省金寨縣第一中學 劉鑫 1500 850
      646 646 安徽省金寨縣第一中學 程勇 1500 850
      647 647 安徽省金寨縣第一中學 江余 1500 850
      648 648 安徽省金寨縣第一中學 趙昕 1500 850
      649 649 安徽省金寨縣第一中學 匡瑩瑩 1500 850
      650 650 安徽省金寨縣第一中學 顧志望 1500 850
      651 651 安徽省金寨縣第一中學 李慧 1500 850
      652 652 安徽省金寨縣第一中學 楊春生 1500 850
      653 653 安徽省金寨縣第一中學 李姍姍 1500 850
      654 654 安徽省金寨縣第一中學 彭懷夢 1500 850
      655 655 安徽省金寨縣第一中學 鄧亞軒 1500 850
      656 656 安徽省金寨縣第一中學 孫曉玲 1500 850
      657 657 安徽省金寨縣第一中學 李慧 1500 850
      658 658 安徽省金寨縣第一中學 楊燚 1500 850
      659 659 安徽省金寨縣第一中學 袁鑫 1500 850
      660 660 安徽省金寨縣第一中學 章敦繼 1500 850
      661 661 安徽省金寨縣第一中學 田冰斌 1500 850
      662 662 安徽省金寨縣第一中學 杜煒 1500 850
      663 663 安徽省金寨縣第一中學 葉紹琳 1500 850
      664 664 安徽省金寨縣第一中學 趙亞軍 1500 850
      665 665 安徽省金寨縣第一中學 周密 1500 850
      666 666 安徽省金寨縣第一中學 馮煒 1500 850
      667 667 安徽省金寨縣第一中學 孫新玥 1500 850
      668 668 安徽省金寨縣第一中學 漆榮智 1500 850
      669 669 安徽省金寨縣第一中學 周瑾康 1500 850
      670 670 安徽省金寨縣第一中學 徐金桂 1500 850
      671 671 安徽省金寨縣第一中學 王杰 1500 850
      672 672 安徽省金寨縣第一中學 潘寶泉 1500 850
      673 673 安徽省金寨縣第一中學 朱曉宇 1500 850
      674 674 安徽省金寨縣第一中學 楊好 1500 850
      675 675 安徽省金寨縣第一中學 楊宏立 1500 850
      676 676 安徽省金寨縣第一中學 張厚亮 1500 850
      677 677 安徽省金寨縣第一中學 汪文秀 1500 850
      678 678 安徽省金寨縣第一中學 彭誠 1500 850
      679 679 安徽省金寨縣第一中學 程可 1500 850
      680 680 安徽省金寨縣第一中學 李苗苗 1500 850
      681 681 安徽省金寨縣第一中學 高具平 1500 850
      682 682 安徽省金寨縣第一中學 吳毅超 1500 850
      683 683 安徽省金寨縣第一中學 張曉貝 1500 850
      684 684 安徽省金寨縣第一中學 張欣月 1500 850
      685 685 安徽省金寨縣第一中學 周樂 1500 850
      686 686 安徽省金寨縣第一中學 劉古初 1500 850
      687 687 安徽省金寨縣第一中學 王廣宇 1500 850
      688 688 安徽省金寨縣第一中學 胡宇蓮 1500 850
      689 689 安徽省金寨縣第一中學 沈陽 1500 850
      690 690 安徽省金寨縣第一中學 楊玉 1500 850
      691 691 安徽省金寨縣第一中學 馮登俊 1500 850
      692 692 安徽省金寨縣第一中學 方立 1500 850
      693 693 安徽省金寨縣第一中學 宋業宏 1500 850
      694 694 安徽省金寨縣第一中學 鄭權 1500 850
      695 695 安徽省金寨縣第一中學 陳燁然 1500 850
      696 696 安徽省金寨縣第一中學 汪永燦 1500 850
      697 697 安徽省金寨縣第一中學 郎明娟 1500 850
      698 698 安徽省金寨縣第一中學 程小雪 1500 850
      699 699 安徽省金寨縣第一中學 漆文康 1500 850
      700 700 安徽省金寨縣第一中學 程風 1500 850
      701 701 安徽省金寨縣第一中學 何山 1500 850
      702 702 安徽省金寨縣第一中學 李勇 1500 850
      703 703 安徽省金寨縣第一中學 袁滿 1500 850
      704 704 安徽省金寨縣第一中學 夏文彬 1500 850
      705 705 安徽省金寨縣第一中學 孫琦 1500 850
      706 706 安徽省金寨縣第一中學 漆镕睿 1500 850
      707 707 安徽省金寨縣第一中學 潘云龍 1500 850
      708 708 安徽省金寨縣第一中學 汪玉蘭 1500 850
      709 709 安徽省金寨縣第一中學 馮海虹 1500 850
      710 710 安徽省金寨縣第一中學 劉志新 1500 850
      711 711 安徽省金寨縣第一中學 金陸 1500 850
      712 712 安徽省金寨縣第一中學 吳悅 1500 850
      713 713 安徽省金寨縣第一中學 程靜雯 1500 850
      714 714 安徽省金寨縣第一中學 余敦銀 1500 850
      715 715 安徽省金寨縣第一中學 朱家林 1500 850
      716 716 安徽省金寨縣第一中學 何鵬 1500 850
      717 717 安徽省金寨縣第一中學 楊洋 1500 850
      718 718 安徽省金寨縣第一中學 盧翠 1500 850
      719 719 安徽省金寨縣第一中學 江傳棋 1500 850
      720 720 安徽省金寨縣第一中學 洪圳 1500 850
      721 721 安徽省金寨縣第一中學 張安琦 1500 850
      722 722 安徽省金寨縣第一中學 陳之樂 1500 850
      723 723 安徽省金寨縣第一中學 李瑞 1500 850
      724 724 安徽省金寨縣第一中學 余俊賢 1500 850
      725 725 安徽省金寨縣第一中學 潘龍洋 1500 850
      726 726 安徽省金寨縣第一中學 李金祎 1500 850
      727 727 安徽省金寨縣第一中學 匡毅 1500 850
      728 728 安徽省金寨縣第一中學 杜方坤 1500 850
      729 729 安徽省金寨縣第一中學 廖玉錦 1500 850
      730 730 安徽省金寨縣第一中學 張小梅 1500 850
      731 731 安徽省金寨縣第一中學 李旭東 1500 850
      732 732 安徽省金寨縣第一中學 李杰 1500 850
      733 733 安徽省金寨縣第一中學 彭飛 1500 850
      734 734 安徽省金寨縣第一中學 張東旭 1500 850
      735 735 安徽省金寨縣第一中學 程彤彤 1500 850
      736 736 安徽省金寨縣第一中學 王新鈺 1500 850
      737 737 安徽省金寨縣第一中學 陶文雯 1500 850
      738 738 安徽省金寨縣第一中學 閔宇航 1500 850
      739 739 安徽省金寨縣第一中學 鄧雪婷 1500 850
      740 740 安徽省金寨縣第一中學 方成 1500 850
      741 741 安徽省金寨縣第一中學 聶咸祥 1500 850
      742 742 安徽省金寨縣第一中學 劉煒 1500 850
      743 743 安徽省金寨縣第一中學 彭槿 1500 850
      744 744 安徽省金寨縣第一中學 王心悅 1500 850
      745 745 安徽省金寨縣第一中學 謝昕 1500 850
      746 746 安徽省金寨縣第一中學 余成棟 1500 850
      747 747 安徽省金寨縣第一中學 俞淼 1500 850
      748 748 安徽省金寨縣第一中學 黃浩南 1500 850
      749 749 安徽省金寨縣第一中學 李喆 1500 850
      750 750 安徽省金寨縣第一中學 閆炎 1500 850
      751 751 安徽省金寨縣第一中學 余暢 1500 850
      752 752 安徽省金寨縣第一中學 胡澤志 1500 850
      753 753 安徽省金寨縣第一中學 吳彰東 1500 850
      754 754 安徽省金寨縣第一中學 袁興祎 1500 850
      755 755 安徽省金寨縣第一中學 段茂鑫 1500 850
      756 756 安徽省金寨縣第一中學 楊連嬌 1500 850
      757 757 安徽省金寨縣第一中學 黃思涵 1500 850
      758 758 安徽省金寨縣第一中學 李婧 1500 850
      759 759 安徽省金寨縣第一中學 周雨欣 1500 850
      760 760 安徽省金寨縣第一中學 胡嘉卉 1500 850
      761 761 安徽省金寨縣第一中學 羅倩 1500 850
      762 762 安徽省金寨縣第一中學 余鑫美 1500 850
      763 763 安徽省金寨縣第一中學 董雅 1500 850
      764 764 安徽省金寨縣第一中學 王曉悅 1500 850
      765 765 安徽省金寨縣第一中學 孫文韜 1500 850
      766 766 安徽省金寨縣第一中學 林興華 1500 850
      767 767 安徽省金寨縣第一中學 馮繼偉 1500 850
      768 768 安徽省金寨縣第一中學 馬政 1500 850
      769 769 安徽省金寨縣第一中學 楊睿智 850
      770 770 安徽省金寨縣第一中學 鄧佳 850
      771 771 安徽省金寨縣第一中學 江銳峰 850
      772 772 安徽省金寨縣第一中學 汪紅怡 850
      773 773 安徽省金寨縣第一中學 羅志毅 850
      774 774 安徽省金寨縣第一中學 陳林 850
      775 775 安徽省金寨縣第一中學 黃尊海 850
      776 776 安徽省金寨縣第一中學 周宇 850
      777 1 金寨縣南溪中學 汪志禹 1500 850
      778 2 金寨縣南溪中學 余文杰 1500 850
      779 3 金寨縣南溪中學 袁錫洋 1500 850
      780 4 金寨縣南溪中學 閔昌齊 1500 850
      781 5 金寨縣南溪中學 曹治銘 1500 850
      782 6 金寨縣南溪中學 周勇 1500 850
      783 7 金寨縣南溪中學 江從堯 1500 850
      784 8 金寨縣南溪中學 孫煜 1500 850
      785 9 金寨縣南溪中學 周宇飛 1500 850
      786 10 金寨縣南溪中學 黃曉佳 1500 850
      787 11 金寨縣南溪中學 儲鴻彬 1500 850
      788 12 金寨縣南溪中學 余婉婉 1500 850
      789 13 金寨縣南溪中學 張亞 1500 850
      790 14 金寨縣南溪中學 洪敬國 1500 850
      791 15 金寨縣南溪中學 曾曉語 1500 850
      792 16 金寨縣南溪中學 程聯徐 1500 850
      793 17 金寨縣南溪中學 黃思思 850
      794 18 金寨縣南溪中學 吳亞蘭 1500 850
      795 19 金寨縣南溪中學 楊茜 1500 850
      796 20 金寨縣南溪中學 田鑫 1500 850
      797 21 金寨縣南溪中學 羅小海 1500 850
      798 22 金寨縣南溪中學 王欣星 1500 850
      799 23 金寨縣南溪中學 彭權 1500 850
      800 24 金寨縣南溪中學 詹夢蘭 1500 850
      801 25 金寨縣南溪中學 胡先穩 1500 850
      802 26 金寨縣南溪中學 楊曉月 1500 850
      803 27 金寨縣南溪中學 徐甜甜 1500 850
      804 28 金寨縣南溪中學 徐俊杰 1500 850
      805 29 金寨縣南溪中學 佘增輝 1500 850
      806 30 金寨縣南溪中學 沈春蘭 1500 850
      807 31 金寨縣南溪中學 彭楠 1500 850
      808 32 金寨縣南溪中學 儲姍姍 1500 850
      809 33 金寨縣南溪中學 黃強 1500 850
      810 34 金寨縣南溪中學 陳圣斐 1500 850
      811 35 金寨縣南溪中學 汪鈺 1500 850
      812 36 金寨縣南溪中學 汪靖軒 1500 850
      813 37 金寨縣南溪中學 李靜 1500 850
      814 38 金寨縣南溪中學 張經友 1500 850
      815 39 金寨縣南溪中學 閔楠楠 1500 850
      816 40 金寨縣南溪中學 徐佳錦 1500 850
      817 41 金寨縣南溪中學 萬佳慧 1500 850
      818 42 金寨縣南溪中學 許靜寧 1500 850
      819 43 金寨縣南溪中學 陳長霞 1500 850
      820 44 金寨縣南溪中學 蔡燁凡 1500 850
      821 45 金寨縣南溪中學 黃婷 1500 850
      822 46 金寨縣南溪中學 余育東 1500 850
      823 47 金寨縣南溪中學 張曉麗 1500 850
      824 48 金寨縣南溪中學 余濤 1500 850
      825 49 金寨縣南溪中學 曹國鳳 1500 850
      826 50 金寨縣南溪中學 儲正飛 1500 850
      827 51 金寨縣南溪中學 李書樂 1500 850
      828 52 金寨縣南溪中學 馮治 1500 850
      829 53 金寨縣南溪中學 張士鋮 1500 850
      830 54 金寨縣南溪中學 張雅琳 1500 850
      831 55 金寨縣南溪中學 蔡家旺 1500 850
      832 56 金寨縣南溪中學 汪鈺 1500 850
      833 57 金寨縣南溪中學 廖榮進 1500 850
      834 58 金寨縣南溪中學 黃家欣 1500 850
      835 59 金寨縣南溪中學 胡志海 1500 850
      836 60 金寨縣南溪中學 劉鄧寶 1500 850
      837 61 金寨縣南溪中學 孫用麗 1500 850
      838 62 金寨縣南溪中學 葉乃安 1500 850
      839 63 金寨縣南溪中學 李娟 1500 850
      840 64 金寨縣南溪中學 熊健 1500 850
      841 65 金寨縣南溪中學 李林正 1500 850
      842 66 金寨縣南溪中學 李華洲 1500 850
      843 67 金寨縣南溪中學 黃文博 1500 850
      844 68 金寨縣南溪中學 趙弼升 1500 850
      845 69 金寨縣南溪中學 易曉春 1500 850
      846 70 金寨縣南溪中學 閔遠峰 1500 850
      847 71 金寨縣南溪中學 張海鑫 1500 850
      848 72 金寨縣南溪中學 羅紹鑫 1500 850
      849 73 金寨縣南溪中學 鄧凡 1500 850
      850 74 金寨縣南溪中學 詹才靖 1500 850
      851 75 金寨縣南溪中學 劉奇 1500 850
      852 76 金寨縣南溪中學 許曉燕 1500 850
      853 77 金寨縣南溪中學 張晶 1500 850
      854 78 金寨縣南溪中學 張海月 1500 850
      855 79 金寨縣南溪中學 何歡 1500 850
      856 80 金寨縣南溪中學 劉俊輝 1500 850
      857 81 金寨縣南溪中學 楊慧霞 1500 850
      858 82 金寨縣南溪中學 陳諾 1500 850
      859 83 金寨縣南溪中學 張甜甜 1500 850
      860 84 金寨縣南溪中學 吳佳 1500 850
      861 85 金寨縣南溪中學 周敏 1500 850
      862 86 金寨縣南溪中學 鐘華 1500 850
      863 87 金寨縣南溪中學 顧佳樂 1500 850
      864 88 金寨縣南溪中學 儲友勝 1500 850
      865 89 金寨縣南溪中學 吳澤意 1500 850
      866 90 金寨縣南溪中學 吳逑 1500 850
      867 91 金寨縣南溪中學 彭元青 1500 850
      868 92 金寨縣南溪中學 胡鍥 1500 850
      869 93 金寨縣南溪中學 丁楠 1500 850
      870 94 金寨縣南溪中學 洪滿 1500 850
      871 95 金寨縣南溪中學 吳雪 1500 850
      872 96 金寨縣南溪中學 林可 1500 850
      873 97 金寨縣南溪中學 江玉鳳 1500 850
      874 98 金寨縣南溪中學 曹玉紅 1500 850
      875 99 金寨縣南溪中學 朱云林 1500 850
      876 100 金寨縣南溪中學 毛青原 1500 850
      877 101 金寨縣南溪中學 余本家 1500 850
      878 102 金寨縣南溪中學 余心萍 1500 850
      879 103 金寨縣南溪中學 陳銳 850
      880 104 金寨縣南溪中學 易志 1500 850
      881 105 金寨縣南溪中學 黃蓓蓓 1500 850
      882 106 金寨縣南溪中學 方芬 1500 850
      883 107 金寨縣南溪中學 余敦燚 1500 850
      884 108 金寨縣南溪中學 余海清 1500 850
      885 109 金寨縣南溪中學 李玥 1500 850
      886 110 金寨縣南溪中學 宋曉偉 1500 850
      887 111 金寨縣南溪中學 周乃萍 1500 850
      888 112 金寨縣南溪中學 陳金揚 1500 850
      889 113 金寨縣南溪中學 陸宜夢 1500 850
      890 114 金寨縣南溪中學 茍媛媛 1500 850
      891 115 金寨縣南溪中學 方忠意 1500 850
      892 116 金寨縣南溪中學 張澤玉 1500 850
      893 117 金寨縣南溪中學 李冬瑾 1500 850
      894 118 金寨縣南溪中學 方晶 1500 850
      895 119 金寨縣南溪中學 楊鋮 1500 850
      896 120 金寨縣南溪中學 袁群 1500 850
      897 121 金寨縣南溪中學 林夢 1500 850
      898 122 金寨縣南溪中學 蔡志琴 1500 850
      899 123 金寨縣南溪中學 王嬡 1500 850
      900 124 金寨縣南溪中學 王國義 1500 850
      901 125 金寨縣南溪中學 熊雪萍 1500 850
      902 126 金寨縣南溪中學 黃紫青 1500 850
      903 127 金寨縣南溪中學 閔鈺 1500 850
      904 128 金寨縣南溪中學 袁自強 1500 850
      905 129 金寨縣南溪中學 朱寬金 1500 850
      906 130 金寨縣南溪中學 胡晴 1500 850
      907 131 金寨縣南溪中學 邵娜 1500 850
      908 132 金寨縣南溪中學 陸夢如 1500 850
      909 133 金寨縣南溪中學 黃金銹 1500 850
      910 134 金寨縣南溪中學 鐘正 1500 850
      911 135 金寨縣南溪中學 李淳楊 1500 850
      912 136 金寨縣南溪中學 彭霞 1500 850
      913 137 金寨縣南溪中學 吳欣悅 1500 850
      914 138 金寨縣南溪中學 舒海云 1500 850
      915 139 金寨縣南溪中學 黃麗玟 1500 850
      916 140 金寨縣南溪中學 胡鑫 1500 850
      917 141 金寨縣南溪中學 黃偉強 1500 850
      918 142 金寨縣南溪中學 肖童 1500 850
      919 143 金寨縣南溪中學 李峰 1500 850
      920 144 金寨縣南溪中學 董文軍 1500 850
      921 145 金寨縣南溪中學 姚小宇 1500 850
      922 146 金寨縣南溪中學 溫世成 1500 850
      923 147 金寨縣南溪中學 黃開霞 1500 850
      924 148 金寨縣南溪中學 鄧明星 1500 850
      925 149 金寨縣南溪中學 夏春洋 1500 850
      926 150 金寨縣南溪中學 葉紅梅 1500 850
      927 151 金寨縣南溪中學 彭洋 1500 850
      928 152 金寨縣南溪中學 周子忱 1500 850
      929 153 金寨縣南溪中學 程雨欣 1500 850
      930 154 金寨縣南溪中學 徐小寶 1500 850
      931 155 金寨縣南溪中學 徐夢悅 1500 850
      932 156 金寨縣南溪中學 陳銳 1500 850
      933 157 金寨縣南溪中學 張國慶 1500 850
      934 158 金寨縣南溪中學 戴文東 1500 850
      935 159 金寨縣南溪中學 馮安然 1500 850
      936 160 金寨縣南溪中學 余海龍 1500 850
      937 161 金寨縣南溪中學 劉敏 1500 850
      938 162 金寨縣南溪中學 晏欣雨 1500 850
      939 163 金寨縣南溪中學 程彤 1500 850
      940 164 金寨縣南溪中學 陳紅 1500 850
      941 165 金寨縣南溪中學 彭芳 1500 850
      942 166 金寨縣南溪中學 葛鳳琴 1500 850
      943 167 金寨縣南溪中學 張曉夢 1500 850
      944 168 金寨縣南溪中學 李雪 1500 850
      945 169 金寨縣南溪中學 張鵬 1500 850
      946 170 金寨縣南溪中學 黃玉霞 1500 850
      947 171 金寨縣南溪中學 蔣勤勤 1500 850
      948 172 金寨縣南溪中學 鄔周常 1500 850
      949 173 金寨縣南溪中學 王明慧 1500 850
      950 174 金寨縣南溪中學 楊蘇樂 1500 850
      951 175 金寨縣南溪中學 陳海燕 1500 850
      952 176 金寨縣南溪中學 汪  君 1500 850
      953 177 金寨縣南溪中學 黃煜澤 1500 850
      954 178 金寨縣南溪中學 曾  佩 1500 850
      955 179 金寨縣南溪中學 汪立偲 1500 850
      956 180 金寨縣南溪中學 許  然 1500 850
      957 181 金寨縣南溪中學 鄧文靜 1500 850
      958 182 金寨縣南溪中學 董瑩瑩 1500 850
      959 183 金寨縣南溪中學 郭欣宇 1500 850
      960 184 金寨縣南溪中學 袁梅 1500 850
      961 185 金寨縣南溪中學 付文文 1500 850
      962 186 金寨縣南溪中學 余彩益 1500 850
      963 187 金寨縣南溪中學 吳冬梅 1500 850
      964 188 金寨縣南溪中學 漆華叡 1500 850
      965 189 金寨縣南溪中學 周盼 1500 850
      966 190 金寨縣南溪中學 徐良 1500 850
      967 191 金寨縣南溪中學 陳德豪 1500 850
      968 192 金寨縣南溪中學 徐垚 1500 850
      969 193 金寨縣南溪中學 閔盈 1500 850
      970 194 金寨縣南溪中學 陶田田 1500 850
      971 195 金寨縣南溪中學 柯善鈺 1500 850
      972 196 金寨縣南溪中學 徐小春 1500 850
      973 197 金寨縣南溪中學 汪良艦 1500 850
      974 198 金寨縣南溪中學 張學君 1500 850
      975 199 金寨縣南溪中學 周訓賢 1500 850
      976 200 金寨縣南溪中學 牛德苧 1500 850
      977 201 金寨縣南溪中學 楊毅 1500 850
      978 202 金寨縣南溪中學 石峰 1500 850
      979 203 金寨縣南溪中學 楊錦 1500 850
      980 204 金寨縣南溪中學 余文魁 1500 850
      981 205 金寨縣南溪中學 黃鑫 1500 850
      982 206 金寨縣南溪中學 張嬌 1500 850
      983 207 金寨縣南溪中學 程雨 1500 850
      984 208 金寨縣南溪中學 周漩 1500 850
      985 209 金寨縣南溪中學 王俊杰 1500 850
      986 210 金寨縣南溪中學 丁子文 1500 850
      987 211 金寨縣南溪中學 王秀秀 1500 850
      988 212 金寨縣南溪中學 陳琪 1500 850
      989 213 金寨縣南溪中學 程強 1500 850
      990 214 金寨縣南溪中學 劉有為 1500 850
      991 215 金寨縣南溪中學 袁自峰 1500 850
      992 216 金寨縣南溪中學 俞黎明 1500 850
      993 217 金寨縣南溪中學 徐文慧 1500 850
      994 218 金寨縣南溪中學 宋赟 1500 850
      995 219 金寨縣南溪中學 張惠鈺 1500 850
      996 220 金寨縣南溪中學 袁錫方 1500 850
      997 221 金寨縣南溪中學 劉志蕊 1500 850
      998 222 金寨縣南溪中學 胡曉珍 1500 850
      999 223 金寨縣南溪中學 黃深遠 1500 850
      1000 224 金寨縣南溪中學 黃彬 1500 850
      1001 225 金寨縣南溪中學 陳洋 1500 850
      1002 226 金寨縣南溪中學 曹凱 1500 850
      1003 227 金寨縣南溪中學 葉志友 1500 850
      1004 228 金寨縣南溪中學 龔來傳 1500 850
      1005 229 金寨縣南溪中學 陳圣康 1500 850
      1006 230 金寨縣南溪中學 黃瑋 1500 850
      1007 231 金寨縣南溪中學 王俐君 1500 850
      1008 232 金寨縣南溪中學 汪文茂 1500 850
      1009 233 金寨縣南溪中學 詹翔 1500 850
      1010 234 金寨縣南溪中學 丁宏偉 1500 850
      1011 235 金寨縣南溪中學 汪晗 1500 850
      1012 236 金寨縣南溪中學 丁麗 1500 850
      1013 237 金寨縣南溪中學 徐宇 1500 850
      1014 238 金寨縣南溪中學 李慧 1500 850
      1015 239 金寨縣南溪中學 陳珊珊 1500 850
      1016 240 金寨縣南溪中學 陳興發 1500 850
      1017 241 金寨縣南溪中學 廖思怡 1500 850
      1018 242 金寨縣南溪中學 李文 1500 850
      1019 243 金寨縣南溪中學 肖楊森 1500 850
      1020 244 金寨縣南溪中學 胡輝 1500 850
      1021 245 金寨縣南溪中學 張佳怡 1500 850
      1022 246 金寨縣南溪中學 張景晟 1500 850
      1023 247 金寨縣南溪中學 馬學乾 1500 850
      1024 248 金寨縣南溪中學 陳志貴 1500 850
      1025 249 金寨縣南溪中學 鐘藝鳴 1500 850
      1026 250 金寨縣南溪中學 楊浩 1500 850
      1027 251 金寨縣南溪中學 朱安東 1500 850
      1028 252 金寨縣南溪中學 丁玲 1500 850
      1029 253 金寨縣南溪中學 王賢治 1500 850
      1030 254 金寨縣南溪中學 潘麗君 1500 850
      1031 255 金寨縣南溪中學 吳京城 1500 850
      1032 256 金寨縣南溪中學 付緒 1500 850
      1033 257 金寨縣南溪中學 周曉龍 1500 850
      1034 258 金寨縣南溪中學 高敏 1500 850
      1035 259 金寨縣南溪中學 程東星 1500 850
      1036 260 金寨縣南溪中學 龔云飛 1500 850
      1037 261 金寨縣南溪中學 段立珍 1500 850
      1038 262 金寨縣南溪中學 汪旭 1500 850
      1039 263 金寨縣南溪中學 余雅蘭 1500 850
      1040 264 金寨縣南溪中學 王兆盈 1500 850
      1041 265 金寨縣南溪中學 張美桃 1500 850
      1042 266 金寨縣南溪中學 陳靜雯 1500 850
      1043 267 金寨縣南溪中學 熊延鈺 1500 850
      1044 268 金寨縣南溪中學 宋薇 1500 850
      1045 269 金寨縣南溪中學 儲成強 1500 850
      1046 270 金寨縣南溪中學 林霞 1500 850
      1047 271 金寨縣南溪中學 閔雪 1500 850
      1048 272 金寨縣南溪中學 祝靜 1500 850
      1049 273 金寨縣南溪中學 陳坤 1500 850
      1050 274 金寨縣南溪中學 胡梓怡 1500 850
      1051 275 金寨縣南溪中學 廖秀琴 1500 850
      1052 276 金寨縣南溪中學 王玉 1500 850
      1053 277 金寨縣南溪中學 余歡 1500 850
      1054 278 金寨縣南溪中學 黃紫萌 1500 850
      1055 279 金寨縣南溪中學 汪慧 1500 850
      1056 280 金寨縣南溪中學 張中霞 1500 850
      1057 281 金寨縣南溪中學 易曉雪 1500 850
      1058 282 金寨縣南溪中學 洪敬榕 1500 850
      1059 283 金寨縣南溪中學 張琪 1500 850
      1060 284 金寨縣南溪中學 汪玉婷 1500 850
      1061 285 金寨縣南溪中學 方貞 1500 850
      1062 286 金寨縣南溪中學 汪永鳳 1500 850
      1063 287 金寨縣南溪中學 葉文靜 1500 850
      1064 288 金寨縣南溪中學 彭艷婷 1500 850
      1065 289 金寨縣南溪中學 黃曉 1500 850
      1066 290 金寨縣南溪中學 余杭 1500 850
      1067 291 金寨縣南溪中學 史良葉 1500 850
      1068 292 金寨縣南溪中學 夏一心 1500 850
      1069 293 金寨縣南溪中學 張賽 1500 850
      1070 294 金寨縣南溪中學 宋承鑫 1500 850
      1071 295 金寨縣南溪中學 汪文婧 1500 850
      1072 296 金寨縣南溪中學 周靜文 1500 850
      1073 297 金寨縣南溪中學 蔣蔚 1500 850
      1074 298 金寨縣南溪中學 張學林 1500 850
      1075 299 金寨縣南溪中學 洪燃 1500 850
      1076 300 金寨縣南溪中學 張棟宇 1500 850
      1077 301 金寨縣南溪中學 晏軍 1500 850
      1078 302 金寨縣南溪中學 黃遵樹 1500 850
      1079 303 金寨縣南溪中學 陳勇 1500 850
      1080 304 金寨縣南溪中學 袁曉娟 1500 850
      1081 305 金寨縣南溪中學 項雨 1500 850
      1082 306 金寨縣南溪中學 杜偉峰 1500 850
      1083 307 金寨縣南溪中學 張敬 1500 850
      1084 308 金寨縣南溪中學 孫雅玲 1500 850
      1085 309 金寨縣南溪中學 羅欣宇 1500 850
      1086 310 金寨縣南溪中學 肖楊 1500 850
      1087 311 金寨縣南溪中學 張斌燕 1500 850
      1088 312 金寨縣南溪中學 桂楠 1500 850
      1089 313 金寨縣南溪中學 陳浩然 1500 850
      1090 314 金寨縣南溪中學 祝圓圓 1500 850
      1091 315 金寨縣南溪中學 王磊 1500 850
      1092 316 金寨縣南溪中學 姜銳 1500 850
      1093 317 金寨縣南溪中學 羅倩 1500 850
      1094 318 金寨縣南溪中學 王紹勇 1500 850
      1095 319 金寨縣南溪中學 鄭為東 1500 850
      1096 320 金寨縣南溪中學 余躍飛 1500 850
      1097 321 金寨縣南溪中學 王洪瑞 1500 850
      1098 322 金寨縣南溪中學 閔曉蘭 1500 850
      1099 323 金寨縣南溪中學 陳迪國 1500 850
      1100 324 金寨縣南溪中學 許林晨 1500 850
      1101 325 金寨縣南溪中學 葉青宇 1500 850
      1102 326 金寨縣南溪中學 李群 1500 850
      1103 327 金寨縣南溪中學 李曉成 1500 850
      1104 328 金寨縣南溪中學 周萌新 1500 850
      1105 329 金寨縣南溪中學 馮毅 1500 850
      1106 330 金寨縣南溪中學 吳瑩瑩 1500 850
      1107 331 金寨縣南溪中學 陳文文 1500 850
      1108 332 金寨縣南溪中學 曹智楠 1500 850
      1109 333 金寨縣南溪中學 石家友 1500 850
      1110 334 金寨縣南溪中學 楊君杰 1500 850
      1111 335 金寨縣南溪中學 朱振華 1500 850
      1112 336 金寨縣南溪中學 李龍方 1500 850
      1113 337 金寨縣南溪中學 漆學彬 1500 850
      1114 338 金寨縣南溪中學 陳姣姣 1500 850
      1115 339 金寨縣南溪中學 余鵬 1500 850
      1116 340 金寨縣南溪中學 彭志 1500 850
      1117 341 金寨縣南溪中學 鄭玉珍 1500 850
      1118 342 金寨縣南溪中學 程丹 1500 850
      1119 343 金寨縣南溪中學 廖邦杰 1500 850
      1120 344 金寨縣南溪中學 汪銀 1500 850
      1121 345 金寨縣南溪中學 黃世豐 1500 850
      1122 346 金寨縣南溪中學 胡玉玲 1500 850
      1123 347 金寨縣南溪中學 潘友誼 1500 850
      1124 348 金寨縣南溪中學 謝文慧 1500 850
      1125 349 金寨縣南溪中學 方玉 1500 850
      1126 350 金寨縣南溪中學 張娜 1500 850
      1127 351 金寨縣南溪中學 衷夢瑤 1500 850
      1128 352 金寨縣南溪中學 程菲 1500 850
      1129 353 金寨縣南溪中學 彭志 1500 850
      1130 354 金寨縣南溪中學 姚旭 1500 850
      1131 355 金寨縣南溪中學 孫婕 1500 850
      1132 356 金寨縣南溪中學 周宇 1500 850
      1133 357 金寨縣南溪中學 王東升 1500 850
      1134 358 金寨縣南溪中學 蔡思雨 1500 850
      1135 359 金寨縣南溪中學 李鵬飛 1500 850
      1136 360 金寨縣南溪中學 周玉涵 1500 850
      1137 361 金寨縣南溪中學 李美菊 1500 850
      1138 362 金寨縣南溪中學 黃濤 1500 850
      1139 363 金寨縣南溪中學 黃世和 1500 850
      1140 364 金寨縣南溪中學 徐歡 1500 850
      1141 365 金寨縣南溪中學 吳春生 1500 850
      1142 366 金寨縣南溪中學 熊志偉 1500 850
      1143 367 金寨縣南溪中學 吳濤 1500 850
      1144 368 金寨縣南溪中學 王太祥 1500 850
      1145 369 金寨縣南溪中學 胡華哲 1500 850
      1146 370 金寨縣南溪中學 黃明珠 1500 850
      1147 371 金寨縣南溪中學 付然 1500 850
      1148 372 金寨縣南溪中學 孫旺 1500 850
      1149 373 金寨縣南溪中學 洪宇鑫 1500 850
      1150 374 金寨縣南溪中學 余新銳 1500 850
      1151 375 金寨縣南溪中學 付曉艷 1500 850
      1152 376 金寨縣南溪中學 鄭磊 1500 850
      1153 377 金寨縣南溪中學 張傳森 1500 850
      1154 378 金寨縣南溪中學 袁曉 1500 850
      1155 379 金寨縣南溪中學 李繼賢 1500 850
      1156 380 金寨縣南溪中學 余建軍 1500 850
      1157 381 金寨縣南溪中學 馮倩 1500 850
      1158 382 金寨縣南溪中學 袁自富 1500 850
      1159 383 金寨縣南溪中學 彭偉 1500 850
      1160 384 金寨縣南溪中學 吳國龍 1500 850
      1161 385 金寨縣南溪中學 肖用玲 1500 850
      1162 386 金寨縣南溪中學 閆輝 1500 850
      1163 387 金寨縣南溪中學 丁茂云 1500 850
      1164 388 金寨縣南溪中學 黃宇含 1500 850
      1165 389 金寨縣南溪中學 王雨晴 1500 850
      1166 390 金寨縣南溪中學 吳謀瑩 1500 850
      1167 391 金寨縣南溪中學 黃鑫 1500 850
      1168 392 金寨縣南溪中學 儲修鋒 1500 850
      1169 393 金寨縣南溪中學 李鵬程 1500 850
      1170 394 金寨縣南溪中學 余婉玲 1500 850
      1171 395 金寨縣南溪中學 李彬 1500 850
      1172 396 金寨縣南溪中學 王叢威 1500 850
      1173 397 金寨縣南溪中學 張麗麗 1500 850
      1174 398 金寨縣南溪中學 張金森 1500 850
      1175 399 金寨縣南溪中學 徐莉 1500 850
      1176 400 金寨縣南溪中學 王梅 1500 850
      1177 401 金寨縣南溪中學 肖瓊 1500 850
      1178 402 金寨縣南溪中學 陳宇翔 1500 850
      1179 403 金寨縣南溪中學 周瑜 1500 850
      1180 404 金寨縣南溪中學 南山 1500 850
      1181 405 金寨縣南溪中學 余友增 1500 850
      1182 406 金寨縣南溪中學 吳杰 1500 850
      1183 407 金寨縣南溪中學 胡明濤 1500 850
      1184 408 金寨縣南溪中學 丁穎 1500 850
      1185 409 金寨縣南溪中學 彭鈺 1500 850
      1186 410 金寨縣南溪中學 江夢潔 1500 850
      1187 411 金寨縣南溪中學 吳彬 1500 850
      1188 412 金寨縣南溪中學 周婷婷 1500 850
      1189 413 金寨縣南溪中學 張旭 1500 850
      1190 414 金寨縣南溪中學 張藝 1500 850
      1191 415 金寨縣南溪中學 童瑤 1500 850
      1192 416 金寨縣南溪中學 陳燕 1500 850
      1193 417 金寨縣南溪中學 祝光羿 1500 850
      1194 418 金寨縣南溪中學 李娜 1500 850
      1195 419 金寨縣南溪中學 盧雨歌 1500 850
      1196 420 金寨縣南溪中學 金葉 1500 850
      1197 421 金寨縣南溪中學 徐紹洋 1500 850
      1198 422 金寨縣南溪中學 趙凡林 1500 850
      1199 423 金寨縣南溪中學 徐紹列 1500 850
      1200 424 金寨縣南溪中學 李柯 1500 850
      1201 425 金寨縣南溪中學 江來 1500 850
      1202 426 金寨縣南溪中學 羅文慧 1500 850
      1203 427 金寨縣南溪中學 桂玉林 1500 850
      1204 428 金寨縣南溪中學 吳文彬 1500 850
      1205 429 金寨縣南溪中學 王俊男 1500 850
      1206 430 金寨縣南溪中學 宋能 1500 850
      1207 431 金寨縣南溪中學 周飛 1500 850
      1208 432 金寨縣南溪中學 張俊輝 1500 850
      1209 433 金寨縣南溪中學 鄧倩倩 1500 850
      1210 434 金寨縣南溪中學 羅紫儀 1500 850
      1211 435 金寨縣南溪中學 詹政嚴 1500 850
      1212 436 金寨縣南溪中學 何玉書 1500 850
      1213 437 金寨縣南溪中學 宋世櫞 1500 850
      1214 438 金寨縣南溪中學 田甜 1500 850
      1215 439 金寨縣南溪中學 丁濤 1500 850
      1216 440 金寨縣南溪中學 詹昔松 1500 850
      1217 441 金寨縣南溪中學 陳波 1500 850
      1218 442 金寨縣南溪中學 王敏 1500 850
      1219 443 金寨縣南溪中學 余甜甜 1500 850
      1220 444 金寨縣南溪中學 吳叢凱 1500 850
      1221 445 金寨縣南溪中學 李麗 1500 850
      1222 446 金寨縣南溪中學 魏彬 1500 850
      1223 447 金寨縣南溪中學 漆曉倩 1500 850
      1224 448 金寨縣南溪中學 符愛敏 1500 850
      1225 449 金寨縣南溪中學 胡菲 1500 850
      1226 450 金寨縣南溪中學 邢翆蓮 1500 850
      1227 451 金寨縣南溪中學 樂穎 1500 850
      1228 452 金寨縣南溪中學 方星雨 1500 850
      1229 453 金寨縣南溪中學 余婧婧 1500 850
      1230 454 金寨縣南溪中學 宋紫月 1500 850
      1231 455 金寨縣南溪中學 王志鑫 1500 850
      1232 456 金寨縣南溪中學 李文 1500 850
      1233 457 金寨縣南溪中學 胡靖飛 1500 850
      1234 458 金寨縣南溪中學 史浩然 1500 850
      1235 459 金寨縣南溪中學 洪灝 1500 850
      1236 460 金寨縣南溪中學 袁圓 1500 850
      1237 461 金寨縣南溪中學 余浩然 BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapclip_image5181,clip_image5177,clip_image5183,clip_image5179,clip_image5182,clip_image5178
      1500
      850
      1238 462 金寨縣南溪中學 王亞梅 1500 850
      1239 463 金寨縣南溪中學 劉偉 1500 850
      1240 464 金寨縣南溪中學 祝桔 1500 850
      1241 465 金寨縣南溪中學 張杰 1500 850
      1242 466 金寨縣南溪中學 全雙鳳 1500 850
      1243 467 金寨縣南溪中學 付偉 1500 850
      1244 468 金寨縣南溪中學 王恒兵 1500 850
      1245 469 金寨縣南溪中學 詹宏偉 1500 850
      1246 470 金寨縣南溪中學 田曉娟 1500 850
      1247 471 金寨縣南溪中學 汪浩 1500 850
      1248 472 金寨縣南溪中學 汪晗 1500 850
      1249 473 金寨縣南溪中學 陳波 1500 850
      1250 474 金寨縣南溪中學 張超 1500 850
      1251 475 金寨縣南溪中學 曾安林 1500 850
      1252 476 金寨縣南溪中學 付啟想 1500 850
      1253 477 金寨縣南溪中學 汪海波 1500 850
      1254 478 金寨縣南溪中學 李宇杭 1500 850
      1255 479 金寨縣南溪中學 項龍 1500 850
      1256 480 金寨縣南溪中學 李旭 1500 850
      1257 481 金寨縣南溪中學 明超 1500 850
      1258 482 金寨縣南溪中學 廖開溢 1500 850
      1259 483 金寨縣南溪中學 王俊材 1500 850
      1260 484 金寨縣南溪中學 文藝 1500 850
      1261 485 金寨縣南溪中學 周玉 1500 850
      1262 486 金寨縣南溪中學 陳小龍 1500 850
      1263 487 金寨縣南溪中學 儲雙潔 1500 850
      1264 488 金寨縣南溪中學 鐘文麗 1500 850
      1265 489 金寨縣南溪中學 王杰 1500 850
      1266 490 金寨縣南溪中學 楊悅 1500 850
      1267 491 金寨縣南溪中學 熊景 1500 850
      1268 492 金寨縣南溪中學 華承剛 1500 850
      1269 493 金寨縣南溪中學 陳林 1500 850
      1270 494 金寨縣南溪中學 吳方楠 1500 850
      1271 495 金寨縣南溪中學 張延勇 1500 850
      1272 496 金寨縣南溪中學 何曉怡 1500 850
      1273 497 金寨縣南溪中學 宋俊業 1500 850
      1274 498 金寨縣南溪中學 王濤 1500 850
      1275 499 金寨縣南溪中學 田小南 1500 850
      1276 500 金寨縣南溪中學 洪娟 1500 850
      1277 501 金寨縣南溪中學 吳鳳悅 1500 850
      1278 502 金寨縣南溪中學 吳丹 1500 850
      1279 503 金寨縣南溪中學 汪程遠 1500 850
      1280 504 金寨縣南溪中學 王力鴻 1500 850
      1281 505 金寨縣南溪中學 秦英明 1500 850
      1282 506 金寨縣南溪中學 李苗 1500 850
      1283 507 金寨縣南溪中學 羅鑫 1500 850
      1284 508 金寨縣南溪中學 葉波 1500 850
      1285 509 金寨縣南溪中學 張炯 1500 850
      1286 510 金寨縣南溪中學 余昌樺 1500 850
      1287 511 金寨縣南溪中學 吳珂 1500 850
      1288 512 金寨縣南溪中學 鄭瑞 1500 850
      1289 513 金寨縣南溪中學 熊秀全 1500 850
      1290 514 金寨縣南溪中學 張傳祥 1500 850
      1291 515 金寨縣南溪中學 張厚赟 1500 850
      1292 516 金寨縣南溪中學 吳曉龍 1500 850
      1293 517 金寨縣南溪中學 吳杰 1500 850
      1294 518 金寨縣南溪中學 詹莘陽 1500 850
      1295 519 金寨縣南溪中學 蔡玲 1500 850
      1296 520 金寨縣南溪中學 邢智 1500 850
      1297 521 金寨縣南溪中學 劉瑞 1500 850
      1298 522 金寨縣南溪中學 劉會橋 1500 850
      1299 523 金寨縣南溪中學 汪國彬 1500 850
      1300 524 金寨縣南溪中學 彭曉蕾 1500 850
      1301 525 金寨縣南溪中學 王茂蓉 1500 850
      1302 526 金寨縣南溪中學 彭寶 1500 850
      1303 527 金寨縣南溪中學 姜興建 1500 850
      1304 528 金寨縣南溪中學 陳雪 1500 850
      1305 529 金寨縣南溪中學 陳榮爽 1500 850
      1306 530 金寨縣南溪中學 汪倩 1500 850
      1307 531 金寨縣南溪中學 朱寬霞 1500 850
      1308 532 金寨縣南溪中學 儲興平 1500 850
      1309 533 金寨縣南溪中學 馮燁 1500 850
      1310 534 金寨縣南溪中學 汪世紀 1500 850
      1311 535 金寨縣南溪中學 張星雨 1500 850
      1312 536 金寨縣南溪中學 羅曼 1500 850
      1313 537 金寨縣南溪中學 楊玉立 1500 850
      1314 538 金寨縣南溪中學 洪程 1500 850
      1315 539 金寨縣南溪中學 潘歡歡 1500 850
      1316 540 金寨縣南溪中學 潘樂樂 1500 850
      1317 541 金寨縣南溪中學 閔鑫銳 1500 850
      1318 542 金寨縣南溪中學 張超 1500 850
      1319 543 金寨縣南溪中學 王榮恒 1500 850
      1320 544 金寨縣南溪中學 柴正鵬 1500 850
      1321 545 金寨縣南溪中學 廖留成 1500 850
      1322 546 金寨縣南溪中學 楊清來 1500 850
      1323 547 金寨縣南溪中學 牛智慧 1500 850
      1324 548 金寨縣南溪中學 袁遠 1500 850
      1325 549 金寨縣南溪中學 吳鵬 1500 850
      1326 550 金寨縣南溪中學 方臨來 1500 850
      1327 551 金寨縣南溪中學 李源 1500 850
      1328 552 金寨縣南溪中學 劉會富 1500 850
      1329 553 金寨縣南溪中學 王雪 1500 850
      1330 554 金寨縣南溪中學 汪弘濤 1500 850
      1331 555 金寨縣南溪中學 彭洋 1500 850
      1332 556 金寨縣南溪中學 劉合云 1500 850
      1333 557 金寨縣南溪中學 盧興圣 1500 850
      1334 558 金寨縣南溪中學 汪衛東 1500 850
      1335 559 金寨縣南溪中學 徐樂 1500 850
      1336 560 金寨縣南溪中學 王海鑫 1500 850
      1337 561 金寨縣南溪中學 漆正陽 1500 850
      1338 562 金寨縣南溪中學 吳趙鵬 1500 850
      1339 563 金寨縣南溪中學 沈楊 1500 850
      1340 564 金寨縣南溪中學 陳曉佳 1500 850
      1341 565 金寨縣南溪中學 馮克鵬 1500 850
      1342 566 金寨縣南溪中學 李勝 1500 850
      1343 567 金寨縣南溪中學 高欣 1500 850
      1344 568 金寨縣南溪中學 馬清泉 1500 850
      1345 569 金寨縣南溪中學 汪明慧 1500 850
      1346 570 金寨縣南溪中學 周雯玲 1500 850
      1347 571 金寨縣南溪中學 王運婕 1500 850
      1348 572 金寨縣南溪中學 王萍 1500 850
      1349 573 金寨縣南溪中學 羅秀英 1500 850
      1350 574 金寨縣南溪中學 徐連月 1500 850
      1351 575 金寨縣南溪中學 盧曼 1500 850
      1352 576 金寨縣南溪中學 汪玉楨 1500 850
      1353 577 金寨縣南溪中學 盧士東 1500 850
      1354 578 金寨縣南溪中學 張玉潔 1500 850
      1355 579 金寨縣南溪中學 伍澤漢 1500 850
      1356 580 金寨縣南溪中學 胡慧玲 1500 850
      1357 581 金寨縣南溪中學 全俊杰 1500 850
      1358 582 金寨縣南溪中學 陶文靜 1500 850
      1359 583 金寨縣南溪中學 汪吉鳳 1500 850
      1360 584 金寨縣南溪中學 方筱涓 1500 850
      1361 585 金寨縣南溪中學 程雪 1500 850
      1362 586 金寨縣南溪中學 馮浩 1500 850
      1363 587 金寨縣南溪中學 張嬡 1500 850
      1364 588 金寨縣南溪中學 張瑩 1500 850
      1365 589 金寨縣南溪中學 陳盈盈 1500 850
      1366 590 金寨縣南溪中學 蔡朦 1500 850
      1367 591 金寨縣南溪中學 吳杰 1500 850
      1368 592 金寨縣南溪中學 吳漫漫 1500 850
      1369 593 金寨縣南溪中學 吳煜 1500 850
      1370 594 金寨縣南溪中學 彭昊 1500 850
      1371 595 金寨縣南溪中學 張艷 1500 850
      1372 596 金寨縣南溪中學 陳玉潔 1500 850
      1373 597 金寨縣南溪中學 王亞蘭 1500 850
      1374 598 金寨縣南溪中學 辜晉卓 1500 850
      1375 599 金寨縣南溪中學 林蘇 1500 850
      1376 600 金寨縣南溪中學 晏娟 1500 850
      1377 601 金寨縣南溪中學 蔣永寶 850
      1378 602 金寨縣南溪中學 盛靜 1500 850
      1379 603 金寨縣南溪中學 汪若蘭 1500 850
      1380 604 金寨縣南溪中學 李靈昕 1500 850
      1381 605 金寨縣南溪中學 吳璨 1500 850
      1382 606 金寨縣南溪中學 黃海南 1500 850
      1383 607 金寨縣南溪中學 姜盼 1500 850
      1384 608 金寨縣南溪中學 占慧敏 1500 850
      1385 609 金寨縣南溪中學 徐靜 1500 850
      1386 610 金寨縣南溪中學 袁順 1500 850
      1387 611 金寨縣南溪中學 杜敏 1500 850
      1388 612 金寨縣南溪中學 張冬梅 1500 850
      1389 613 金寨縣南溪中學 王敏 1500 850
      1390 614 金寨縣南溪中學 楊歡 1500 850
      1391 615 金寨縣南溪中學 方浩 1500 850
      1392 616 金寨縣南溪中學 余芬 1500 850
      1393 617 金寨縣南溪中學 周燕 1500 850
      1394 618 金寨縣南溪中學 汪立群 1500 850
      1395 619 金寨縣南溪中學 馬承云 1500 850
      1396 620 金寨縣南溪中學 姚菊 1500 850
      1397 621 金寨縣南溪中學 張曼曼 1500 850
      1398 622 金寨縣南溪中學 萬然 850
      1399 623 金寨縣南溪中學 陳歡歡 1500 850
      1400 624 金寨縣南溪中學 華珍藏 1500 850
      1401 625 金寨縣南溪中學 汪文豪 1500 850
      1402 626 金寨縣南溪中學 葉曉娟 1500 850
      1403 627 金寨縣南溪中學 肖揚菊 1500 850
      1404 628 金寨縣南溪中學 孫汝強 1500 850
      1405 629 金寨縣南溪中學 李正東 1500 850
      1406 630 金寨縣南溪中學 付曉倩 1500 850
      1407 631 金寨縣南溪中學 劉鑫 1500 850
      1408 632 金寨縣南溪中學 程路遙 1500 850
      1409 633 金寨縣南溪中學 胡玉霞 1500 850
      1410 634 金寨縣南溪中學 王名震 1500 850
      1411 635 金寨縣南溪中學 黃萍 1500 850
      1412 636 金寨縣南溪中學 張赟吉 1500 850
      1413 637 金寨縣南溪中學 周皖寧 1500 850
      1414 638 金寨縣南溪中學 梅載俊 1500 850
      1415 639 金寨縣南溪中學 熊敏 1500 850
      1416 640 金寨縣南溪中學 何廣慧 1500 850
      1417 641 金寨縣南溪中學 黃子楠 1500 850
      1418 642 金寨縣南溪中學 葉紅蓮 1500 850
      1419 643 金寨縣南溪中學 廖諾蘭 1500 850
      1420 644 金寨縣南溪中學 桂才智 1500 850
      1421 645 金寨縣南溪中學 張小曼 1500 850
      1422 646 金寨縣南溪中學 吳海量 1500 850
      1423 647 金寨縣南溪中學 詹文靜 1500 850
      1424 648 金寨縣南溪中學 楊先鵬 1500 850
      1425 649 金寨縣南溪中學 張曉奕 1500 850
      1426 650 金寨縣南溪中學 彭篤珺 1500 850
      1427 651 金寨縣南溪中學 陳穎 1500 850
      1428 652 金寨縣南溪中學 儲娟娟 1500 850
      1429 653 金寨縣南溪中學 陳文 1500 850
      1430 654 金寨縣南溪中學 儲俊峰 1500 850
      1431 655 金寨縣南溪中學 卞志鵬 1500 850
      1432 656 金寨縣南溪中學 吳曼 1500 850
      1433 657 金寨縣南溪中學 高漫億 1500 850
      1434 658 金寨縣南溪中學 劉娟娟 1500 850
      1435 659 金寨縣南溪中學 儲佳佳 1500 850
      1436 660 金寨縣南溪中學 周燕 1500 850
      1437 1 金寨縣青山中學 江婷 1500 850
      1438 2 金寨縣青山中學 胡心雨 1500 850
      1439 3 金寨縣青山中學 曹傳勇 1500 850
      1440 4 金寨縣青山中學 李芳 1500 850
      1441 5 金寨縣青山中學 方訪 1500 850
      1442 6 金寨縣青山中學 劉歡 1500 850
      1443 7 金寨縣青山中學 汪洋 1500 850
      1444 8 金寨縣青山中學 王浩 1500 850
      1445 9 金寨縣青山中學 劉慶龍 1500 850
      1446 10 金寨縣青山中學 陳欣欣 1500 850
      1447 11 金寨縣青山中學 吳寶玉 1500 850
      1448 12 金寨縣青山中學 李世武 1500 850
      1449 13 金寨縣青山中學 王超 1500 850
      1450 14 金寨縣青山中學 王曉鋒 1500 850
      1451 15 金寨縣青山中學 趙霞 1500 850
      1452 16 金寨縣青山中學 鄭佩佩 1500 850
      1453 17 金寨縣青山中學 甘雨露 1500 850
      1454 18 金寨縣青山中學 周秋怡 1500 850
      1455 19 金寨縣青山中學 朱憲忠 1500 850
      1456 20 金寨縣青山中學 宋祖蓉 1500 850
      1457 21 金寨縣青山中學 皮順然 1500 850
      1458 22 金寨縣青山中學 江俊志 1500 850
      1459 23 金寨縣青山中學 余圣杰 1500 850
      1460 24 金寨縣青山中學 劉曉蕊 1500 850
      1461 25 金寨縣青山中學 王雅倩 1500 850
      1462 26 金寨縣青山中學 張余 1500 850
      1463 27 金寨縣青山中學 黃愛玲 1500 850
      1464 28 金寨縣青山中學 許宏鑫 1500 850
      1465 29 金寨縣青山中學 汪蕙 1500 850
      1466 30 金寨縣青山中學 黃旭 1500 850
      1467 31 金寨縣青山中學 葉馨怡 1500 850
      1468 32 金寨縣青山中學 王俊蘭 1500 850
      1469 33 金寨縣青山中學 龔學國 1500 850
      1470 34 金寨縣青山中學 汪續 1500 850
      1471 35 金寨縣青山中學 李凡 1500 850
      1472 36 金寨縣青山中學 吳建成 1500 850
      1473 37 金寨縣青山中學 張淳 1500 850
      1474 38 金寨縣青山中學 劉玉嬌 1500 850
      1475 39 金寨縣青山中學 陳家旺 1500 850
      1476 40 金寨縣青山中學 田靜 1500 850
      1477 41 金寨縣青山中學 宋小寶 1500 850
      1478 42 金寨縣青山中學 明海 1500 850
      1479 43 金寨縣青山中學 漆博 1500 850
      1480 44 金寨縣青山中學 余濤 1500 850
      1481 45 金寨縣青山中學 余志亮 1500 850
      1482 46 金寨縣青山中學 羅明 1500 850
      1483 47 金寨縣青山中學 彭曉蘭 1500 850
      1484 48 金寨縣青山中學 盧勝蘭 1500 850
      1485 49 金寨縣青山中學 祝玉春 1500 850
      1486 50 金寨縣青山中學 徐玉瓊 1500 850
      1487 51 金寨縣青山中學 余夢棋 1500 850
      1488 52 金寨縣青山中學 丁偉 1500 850
      1489 53 金寨縣青山中學 李光紅 1500 850
      1490 54 金寨縣青山中學 王濤 1500 850
      1491 55 金寨縣青山中學 盧夢涵 1500 850
      1492 56 金寨縣青山中學 鄧崇洋 1500 850
      1493 57 金寨縣青山中學 顏涵 1500 850
      1494 58 金寨縣青山中學 洪傳東 1500 850
      1495 59 金寨縣青山中學 彭金鳳 1500 850
      1496 60 金寨縣青山中學 劉浩 1500 850
      1497 61 金寨縣青山中學 田甜 1500 850
      1498 62 金寨縣青山中學 黃德鵬 1500 850
      1499 63 金寨縣青山中學 汪璐璐 1500 850
      1500 64 金寨縣青山中學 張圓 1500 850
      1501 65 金寨縣青山中學 王好 1500 850
      1502 66 金寨縣青山中學 詹艷 1500 850
      1503 67 金寨縣青山中學 沈亞蘭 1500 850
      1504 68 金寨縣青山中學 宋祖鵬 1500 850
      1505 69 金寨縣青山中學 袁懷全 1500 850
      1506 70 金寨縣青山中學 李海春 1500 850
      1507 71 金寨縣青山中學 夏悅 1500 850
      1508 72 金寨縣青山中學 陳燦 1500 850
      1509 73 金寨縣青山中學 龔克駿 1500 850
      1510 74 金寨縣青山中學 劉賢慧 1500 850
      1511 75 金寨縣青山中學 葉心萍 1500 850
      1512 76 金寨縣青山中學 江紅梅 1500 850
      1513 77 金寨縣青山中學 雷玲 1500 850
      1514 78 金寨縣青山中學 李葉賢 1500 850
      1515 79 金寨縣青山中學 葉思雨 1500 850
      1516 80 金寨縣青山中學 胡家茂 1500 850
      1517 81 金寨縣青山中學 張磊 1500 850
      1518 82 金寨縣青山中學 龔銘 1500 850
      1519 83 金寨縣青山中學 李曉鈺 1500 850
      1520 84 金寨縣青山中學 汪欣怡 1500 850
      1521 85 金寨縣青山中學 袁嘉可 1500 850
      1522 86 金寨縣青山中學 吳思思 1500 850
      1523 87 金寨縣青山中學 余潔 1500 850
      1524 88 金寨縣青山中學 王文亞 1500 850
      1525 89 金寨縣青山中學 周貽婷 1500 850
      1526 90 金寨縣青山中學 戴萌萌 1500 850
      1527 91 金寨縣青山中學 吳盛 1500 850
      1528 92 金寨縣青山中學 李健 1500 850
      1529 93 金寨縣青山中學 鄭浩 1500 850
      1530 94 金寨縣青山中學 馮春 1500 850
      1531 95 金寨縣青山中學 吳浩 1500 850
      1532 96 金寨縣青山中學 李祥旺 1500 850
      1533 97 金寨縣青山中學 蔡尚 1500 850
      1534 98 金寨縣青山中學 范先悅 1500 850
      1535 99 金寨縣青山中學 袁興梅 1500 850
      1536 100 金寨縣青山中學 余曉寒 1500 850
      1537 101 金寨縣青山中學 詹心怡 1500 850
      1538 102 金寨縣青山中學 唐雪晴 1500 850
      1539 103 金寨縣青山中學 項興明 1500 850
      1540 104 金寨縣青山中學 蔣其洪 1500 850
      1541 105 金寨縣青山中學 俞曉輝 1500 850
      1542 106 金寨縣青山中學 沈先慧 1500 850
      1543 107 金寨縣青山中學 吳小宇 1500 850
      1544 108 金寨縣青山中學 黃雅倫 1500 850
      1545 109 金寨縣青山中學 張濤 1500 850
      1546 110 金寨縣青山中學 余琪 1500 850
      1547 111 金寨縣青山中學 陸杰 1500 850
      1548 112 金寨縣青山中學 余珍珍 1500 850
      1549 113 金寨縣青山中學 李繼鴻 1500 850
      1550 114 金寨縣青山中學 鄭海飛 1500 850
      1551 115 金寨縣青山中學 張黎明 1500 850
      1552 116 金寨縣青山中學 明若蘭 1500 850
      1553 117 金寨縣青山中學 楊小燕 1500 850
      1554 118 金寨縣青山中學 唐娜 1500 850
      1555 119 金寨縣青山中學 孫鵬 1500 850
      1556 120 金寨縣青山中學 解秦松 1500 850
      1557 121 金寨縣青山中學 吳婷 1500 850
      1558 122 金寨縣青山中學 余菲菲 1500 850
      1559 123 金寨縣青山中學 楊超 1500 850
      1560 124 金寨縣青山中學 黃俊文 1500 850
      1561 125 金寨縣青山中學 余雨 1500 850
      1562 126 金寨縣青山中學 廖曉圓 1500 850
      1563 127 金寨縣青山中學 胡圣蘭 1500 850
      1564 128 金寨縣青山中學 李維祥 1500 850
      1565 129 金寨縣青山中學 胡南地 1500 850
      1566 130 金寨縣青山中學 張小云 1500 850
      1567 131 金寨縣青山中學 李茂旺 1500 850
      1568 132 金寨縣青山中學 何曉麗 1500 850
      1569 133 金寨縣青山中學 高婭 1500 850
      1570 134 金寨縣青山中學 金文楷 1500 850
      1571 135 金寨縣青山中學 呂德偉 1500 850
      1572 136 金寨縣青山中學 趙鵬飛 1500 850
      1573 137 金寨縣青山中學 曹強 1500 850
      1574 138 金寨縣青山中學 吳玉超 1500 850
      1575 139 金寨縣青山中學 李曉婷 1500 850
      1576 140 金寨縣青山中學 曹靖明 1500 850
      1577 141 金寨縣青山中學 黃敏 1500 850
      1578 142 金寨縣青山中學 黃立偉 1500 850
      1579 143 金寨縣青山中學 吳述乾 1500 850
      1580 144 金寨縣青山中學 聶宇洋 1500 850
      1581 145 金寨縣青山中學 陳嫄嫄 1500 850
      1582 146 金寨縣青山中學 桂玉嫚 1500 850
      1583 147 金寨縣青山中學 張冰潔 1500 850
      1584 148 金寨縣青山中學 楊娟 1500 850
      1585 149 金寨縣青山中學 王文達 1500 850
      1586 150 金寨縣青山中學 胡家俬 1500 850
      1587 151 金寨縣青山中學 吳澤淦 1500 850
      1588 152 金寨縣青山中學 馮崇宜 1500 850
      1589 153 金寨縣青山中學 楊潤霖 1500 850
      1590 154 金寨縣青山中學 姜紅梅 1500 850
      1591 155 金寨縣青山中學 黃燕 1500 850
      1592 156 金寨縣青山中學 周靜霞 1500 850
      1593 157 金寨縣青山中學 程青松 1500 850
      1594 158 金寨縣青山中學 梁成承 1500 850
      1595 159 金寨縣青山中學 徐娟 1500 850
      1596 160 金寨縣青山中學 晏文青 1500 850
      1597 161 金寨縣青山中學 田強 1500 850
      1598 162 金寨縣青山中學 余夢妍 1500 850
      1599 163 金寨縣青山中學 皮新楊 1500 850
      1600 164 金寨縣青山中學 林唯之 1500 850
      1601 165 金寨縣青山中學 柴苗苗 1500 850
      1602 166 金寨縣青山中學 胡玉榮 1500 850
      1603 167 金寨縣青山中學 徐蓮 1500 850
      1604 168 金寨縣青山中學 桂啓杭 1500 850
      1605 169 金寨縣青山中學 葉永瑩 1500 850
      1606 170 金寨縣青山中學 程聯榮 1500 850
      1607 171 金寨縣青山中學 李文慧 1500 850
      1608 172 金寨縣青山中學 李賢敏 1500 850
      1609 173 金寨縣青山中學 齊夢吉 1500 850
      1610 174 金寨縣青山中學 沈雯琦 1500 850
      1611 175 金寨縣青山中學 吳勇 1500 850
      1612 176 金寨縣青山中學 許諾 1500 850
      1613 177 金寨縣青山中學 楊名強 1500 850
      1614 178 金寨縣青山中學 袁文晴 1500 850
      1615 179 金寨縣青山中學 張鳳 1500 850
      1616 180 金寨縣青山中學 張錦 1500 850
      1617 181 金寨縣青山中學 朱佳妮 1500 850
      1618 182 金寨縣青山中學 程鋒 1500 850
      1619 183 金寨縣青山中學 馬文杰 1500 850
      1620 184 金寨縣青山中學 徐嫚 1500 850
      1621 185 金寨縣青山中學 楊青龍 1500 850
      1622 186 金寨縣青山中學 張雨潔 1500 850
      1623 187 金寨縣青山中學 鄭瑩 1500 850
      1624 188 金寨縣青山中學 周銳 1500 850
      1625 189 金寨縣青山中學 王小芹 1500 850
      1626 190 金寨縣青山中學 昌德運 1500 850
      1627 191 金寨縣青山中學 陳智 1500 850
      1628 192 金寨縣青山中學 丁建宇 1500 850
      1629 193 金寨縣青山中學 桂路盛 1500 850
      1630 194 金寨縣青山中學 蔣孝旺 1500 850
      1631 195 金寨縣青山中學 李儒鵬 1500 850
      1632 196 金寨縣青山中學 汪茜 1500 850
      1633 197 金寨縣青山中學 王磊 1500 850
      1634 198 金寨縣青山中學 羅玲 1500 850
      1635 199 金寨縣青山中學 屈猛 1500 850
      1636 200 金寨縣青山中學 王鑫 1500 850
      1637 201 金寨縣青山中學 徐思宇 1500 850
      1638 202 金寨縣青山中學 金智 1500 850
      1639 203 金寨縣青山中學 葉可 1500 850
      1640 204 金寨縣青山中學 張路 1500 850
      1641 205 金寨縣青山中學 鄭星 1500 850
      1642 206 金寨縣青山中學 曹桂梅 1500 850
      1643 207 金寨縣青山中學 陳林 1500 850
      1644 208 金寨縣青山中學 陳然 1500 850
      1645 209 金寨縣青山中學 高俊蘭 1500 850
      1646 210 金寨縣青山中學 江南 1500 850
      1647 211 金寨縣青山中學 李濤 1500 850
      1648 212 金寨縣青山中學 彭悅 1500 850
      1649 213 金寨縣青山中學 陳昱 1500 850
      1650 214 金寨縣青山中學 秦英宏 1500 850
      1651 215 金寨縣青山中學 黃鈺林 1500 850
      1652 216 金寨縣青山中學 趙寶軍 1500 850
      1653 217 金寨縣青山中學 鐘堤 1500 850
      1654 218 金寨縣青山中學 朱泉鑫 1500 850
      1655 219 金寨縣青山中學 付賢勝 1500 850
      1656 220 金寨縣青山中學 桂余祥 1500 850
      1657 221 金寨縣青山中學 黃曉娟 1500 850
      1658 222 金寨縣青山中學 郭佳妮 1500 850
      1659 223 金寨縣青山中學 江志鵬 1500 850
      1660 224 金寨縣青山中學 金正 1500 850
      1661 225 金寨縣青山中學 梅光來 1500 850
      1662 226 金寨縣青山中學 項麗 1500 850
      1663 227 金寨縣青山中學 劉明亮 1500 850
      1664 228 金寨縣青山中學 余世瑞 1500 850
      1665 229 金寨縣青山中學 劉潤豐 1500 850
      1666 230 金寨縣青山中學 蔡杰 1500 850
      1667 231 金寨縣青山中學 占智慧 1500 850
      1668 232 金寨縣青山中學 付啟志 1500 850
      1669 233 金寨縣青山中學 黃遵錦 1500 850
      1670 234 金寨縣青山中學 方文 1500 850
      1671 235 金寨縣青山中學 紀惠敏 1500 850
      1672 236 金寨縣青山中學 郎小明 1500 850
      1673 237 金寨縣青山中學 李麒 1500 850
      1674 238 金寨縣青山中學 廖映輝 1500 850
      1675 239 金寨縣青山中學 劉曉嵐 1500 850
      1676 240 金寨縣青山中學 王先楓 1500 850
      1677 241 金寨縣青山中學 張凱 1500 850
      1678 242 金寨縣青山中學 陳坤 1500 850
      1679 243 金寨縣青山中學 肖佩 1500 850
      1680 244 金寨縣青山中學 陳星 1500 850
      1681 245 金寨縣青山中學 易厚宏 1500 850
      1682 246 金寨縣青山中學 周梓俊 1500 850
      1683 247 金寨縣青山中學 陳曉菲 1500 850
      1684 248 金寨縣青山中學 余小麗 1500 850
      1685 249 金寨縣青山中學 張子君 1500 850
      1686 250 金寨縣青山中學 丁少華 1500 850
      1687 251 金寨縣青山中學 郭子敬 1500 850
      1688 252 金寨縣青山中學 胡炯 1500 850
      1689 253 金寨縣青山中學 黃潤潔 1500 850
      1690 254 金寨縣青山中學 劉惠 1500 850
      1691 255 金寨縣青山中學 漆柒 1500 850
      1692 256 金寨縣青山中學 衛智勇 BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapclip_image5181,clip_image5177,clip_image5183,clip_image5179,clip_image5182,clip_image5178
      1500
      850
      1693 257 金寨縣青山中學 袁洪波 1500 850
      1694 258 金寨縣青山中學 張想 1500 850
      1695 259 金寨縣青山中學 鄭曉嬌 1500 850
      1696 260 金寨縣青山中學 陳進才 1500 850
      1697 261 金寨縣青山中學 杜玥 1500 850
      1698 262 金寨縣青山中學 方宇 1500 850
      1699 263 金寨縣青山中學 林佩玉 1500 850
      1700 264 金寨縣青山中學 胡棣華 1500 850
      1701 265 金寨縣青山中學 劉雅俐 1500 850
      1702 266 金寨縣青山中學 劉玉杰 1500 850
      1703 267 金寨縣青山中學 石雙 1500 850
      1704 268 金寨縣青山中學 陶超 1500 850
      1705 269 金寨縣青山中學 王夢緣 1500 850
      1706 270 金寨縣青山中學 聞如夢 1500 850
      1707 271 金寨縣青山中學 游興安 1500 850
      1708 272 金寨縣青山中學 曾悅 1500 850
      1709 273 金寨縣青山中學 李想 1500 850
      1710 274 金寨縣青山中學 雷學成 1500 850
      1711 275 金寨縣青山中學 李佳 1500 850
      1712 276 金寨縣青山中學 閆明諭 1500 850
      1713 277 金寨縣青山中學 梁登文靜 1500 850
      1714 278 金寨縣青山中學 王彬 1500 850
      1715 279 金寨縣青山中學 王陳芳 1500 850
      1716 280 金寨縣青山中學 余更新 1500 850
      1717 281 金寨縣青山中學 鄢青海 1500 850
      1718 282 金寨縣青山中學 袁苗 1500 850
      1719 283 金寨縣青山中學 盧興茂 1500 850
      1720 284 金寨縣青山中學 余婭 1500 850
      1721 285 金寨縣青山中學 詹曉紅 1500 850
      1722 286 金寨縣青山中學 陳先忍 1500 850
      1723 287 金寨縣青山中學 方臨輝 1500 850
      1724 288 金寨縣青山中學 甘貽倩 1500 850
      1725 289 金寨縣青山中學 田宏艷 1500 850
      1726 290 金寨縣青山中學 高可 1500 850
      1727 291 金寨縣青山中學 江橋 1500 850
      1728 292 金寨縣青山中學 李美玲 1500 850
      1729 293 金寨縣青山中學 彭圓圓 1500 850
      1730 294 金寨縣青山中學 許遠杰 1500 850
      1731 295 金寨縣青山中學 楊可源 1500 850
      1732 296 金寨縣青山中學 張夢婷 1500 850
      1733 297 金寨縣青山中學 張鑫鑫 1500 850
      1734 298 金寨縣青山中學 鄭帆 1500 850
      1735 299 金寨縣青山中學 耿啟勝 1500 850
      1736 300 金寨縣青山中學 鄭玉 1500 850
      1737 301 金寨縣青山中學 汪文杰 1500 850
      1738 302 金寨縣青山中學 陳玉潔 1500 850
      1739 303 金寨縣青山中學 程琦 1500 850
      1740 304 金寨縣青山中學 桂勝男 1500 850
      1741 305 金寨縣青山中學 黃磊 1500 850
      1742 306 金寨縣青山中學 江慧 1500 850
      1743 307 金寨縣青山中學 李成吉 1500 850
      1744 308 金寨縣青山中學 陸雪 1500 850
      1745 309 金寨縣青山中學 沈從超 1500 850
      1746 310 金寨縣青山中學 陶絲茗 1500 850
      1747 311 金寨縣青山中學 汪海燕 1500 850
      1748 312 金寨縣青山中學 吳敬文 1500 850
      1749 313 金寨縣青山中學 許倩 1500 850
      1750 314 金寨縣青山中學 黃媛 1500 850
      1751 315 金寨縣青山中學 周萌 1500 850
      1752 316 金寨縣青山中學 呂樹穎 1500 850
      1753 317 金寨縣青山中學 樂汪洋 1500 850
      1754 318 金寨縣青山中學 汪曉燁 1500 850
      1755 319 金寨縣青山中學 蔡家偉 1500 850
      1756 320 金寨縣青山中學 陳斌斌 1500 850
      1757 321 金寨縣青山中學 何飛燕 1500 850
      1758 322 金寨縣青山中學 黃視 1500 850
      1759 323 金寨縣青山中學 李青 1500 850
      1760 324 金寨縣青山中學 舒傳東 1500 850
      1761 325 金寨縣青山中學 吳蕾 1500 850
      1762 326 金寨縣青山中學 余夢潔 1500 850
      1763 327 金寨縣青山中學 袁興軻 1500 850
      1764 328 金寨縣青山中學 李靜雯 1500 850
      1765 329 金寨縣青山中學 袁燕 1500 850
      1766 330 金寨縣青山中學 張蕊蕊 1500 850
      1767 331 金寨縣青山中學 朱立清 1500 850
      1768 332 金寨縣青山中學 沈佳賓 1500 850
      1769 333 金寨縣青山中學 儲浩玥 1500 850
      1770 334 金寨縣青山中學 何玉潔 1500 850
      1771 335 金寨縣青山中學 黃斯琪 1500 850
      1772 336 金寨縣青山中學 霍紹強 1500 850
      1773 337 金寨縣青山中學 姜群 1500 850
      1774 338 金寨縣青山中學 江曉 1500 850
      1775 339 金寨縣青山中學 許文靜 1500 850
      1776 340 金寨縣青山中學 閔燕 1500 850
      1777 341 金寨縣青山中學 田康 1500 850
      1778 342 金寨縣青山中學 萬俊 1500 850
      1779 343 金寨縣青山中學 汪素 1500 850
      1780 344 金寨縣青山中學 江夢媛 1500 850
      1781 345 金寨縣青山中學 許寶 1500 850
      1782 346 金寨縣青山中學 嚴然 1500 850
      1783 347 金寨縣青山中學 葉敏 1500 850
      1784 348 金寨縣青山中學 余媛 1500 850
      1785 349 金寨縣青山中學 張酉發 1500 850
      1786 350 金寨縣青山中學 朱曉宇 1500 850
      1787 351 金寨縣青山中學 石從斌 1500 850
      1788 352 金寨縣青山中學 桂卿鵬 1500 850
      1789 353 金寨縣青山中學 黃德卿 1500 850
      1790 354 金寨縣青山中學 江心怡 1500 850
      1791 355 金寨縣青山中學 李燕 1500 850
      1792 356 金寨縣青山中學 呂美琳 1500 850
      1793 357 金寨縣青山中學 閔雪 1500 850
      1794 358 金寨縣青山中學 沈艷 1500 850
      1795 359 金寨縣青山中學 宋曉雨 1500 850
      1796 360 金寨縣青山中學 譚洋洋 1500 850
      1797 361 金寨縣青山中學 吳強 1500 850
      1798 362 金寨縣青山中學 夏佳怡 1500 850
      1799 363 金寨縣青山中學 肖娟 1500 850
      1800 364 金寨縣青山中學 楊潔 1500 850
      1801 365 金寨縣青山中學 趙秋月 1500 850
      1802 366 金寨縣青山中學 方翠 1500 850
      1803 367 金寨縣青山中學 姚曉金 1500 850
      1804 368 金寨縣青山中學 蔡賢泉 1500 850
      1805 369 金寨縣青山中學 陳建華 1500 850
      1806 370 金寨縣青山中學 杜思琛 1500 850
      1807 371 金寨縣青山中學 江琦 1500 850
      1808 372 金寨縣青山中學 匡嬌嬌 1500 850
      1809 373 金寨縣青山中學 陶蒙城 1500 850
      1810 374 金寨縣青山中學 王浩 1500 850
      1811 375 金寨縣青山中學 王靜 1500 850
      1812 376 金寨縣青山中學 易小珊 1500 850
      1813 377 金寨縣青山中學 周思媛 1500 850
      1814 378 金寨縣青山中學 朱俊峰 1500 850
      1815 379 金寨縣青山中學 陳鈳 1500 850
      1816 380 金寨縣青山中學 程強 1500 850
      1817 381 金寨縣青山中學 鄧濤 1500 850
      1818 382 金寨縣青山中學 丁敏 1500 850
      1819 383 金寨縣青山中學 方娟 1500 850
      1820 384 金寨縣青山中學 馮曉蘭 1500 850
      1821 385 金寨縣青山中學 黃德楨 1500 850
      1822 386 金寨縣青山中學 李文龍 1500 850
      1823 387 金寨縣青山中學 林志東 1500 850
      1824 388 金寨縣青山中學 舒九文 1500 850
      1825 389 金寨縣青山中學 汪福駿 1500 850
      1826 390 金寨縣青山中學 楊煜 1500 850
      1827 391 金寨縣青山中學 余櫻 1500 850
      1828 392 金寨縣青山中學 張奧 1500 850
      1829 393 金寨縣青山中學 張家怡 1500 850
      1830 394 金寨縣青山中學 張建 1500 850
      1831 395 金寨縣青山中學 蔡悅 1500 850
      1832 396 金寨縣青山中學 程匯 1500 850
      1833 397 金寨縣青山中學 方太霞 1500 850
      1834 398 金寨縣青山中學 黃德政 1500 850
      1835 399 金寨縣青山中學 匡鳴鳳 1500 850
      1836 400 金寨縣青山中學 李漸欣 1500 850
      1837 401 金寨縣青山中學 劉焜 1500 850
      1838 402 金寨縣青山中學 汪濤 1500 850
      1839 403 金寨縣青山中學 汪文梅 1500 850
      1840 404 金寨縣青山中學 吳青松 1500 850
      1841 405 金寨縣青山中學 肖石 1500 850
      1842 406 金寨縣青山中學 許夢娟 1500 850
      1843 407 金寨縣青山中學 余曉倩 1500 850
      1844 408 金寨縣青山中學 張小俁 1500 850
      1845 409 金寨縣青山中學 鄭俊鋒 1500 850
      1846 410 金寨縣青山中學 黃炳焱 1500 850
      1847 411 金寨縣青山中學 汪海焰 1500 850
      1848 412 金寨縣青山中學 肖潤紅 1500 850
      1849 413 金寨縣青山中學 黃嘉煒 1500 850
      1850 414 金寨縣青山中學 蔣功慶 1500 850
      1851 415 金寨縣青山中學 劉純 1500 850
      1852 416 金寨縣青山中學 毛元翠 1500 850
      1853 417 金寨縣青山中學 彭亞梅 1500 850
      1854 418 金寨縣青山中學 王安江 1500 850
      1855 419 金寨縣青山中學 余夢園 1500 850
      1856 420 金寨縣青山中學 張思遠 1500 850
      1857 421 金寨縣青山中學 張玉鳳 1500 850
      1858 422 金寨縣青山中學 陸旭 1500 850
      1859 423 金寨縣青山中學 昌燦 1500 850
      1860 424 金寨縣青山中學 黃安樂 1500 850
      1861 425 金寨縣青山中學 程忠良 1500 850
      1862 426 金寨縣青山中學 汪浩 1500 850
      1863 427 金寨縣青山中學 吳海玲 1500 850
      1864 428 金寨縣青山中學 吳祥 1500 850
      1865 429 金寨縣青山中學 許紅楊 1500 850
      1866 430 金寨縣青山中學 許燕 1500 850
      1867 431 金寨縣青山中學 余凡 1500 850
      1868 432 金寨縣青山中學 張文娟 1500 850
      1869 433 金寨縣青山中學 張孝玉 1500 850
      1870 434 金寨縣青山中學 張怡 1500 850
      1871 435 金寨縣青山中學 鄭椅菊 1500 850
      1872 436 金寨縣青山中學 程琦 1500 850
      1873 437 金寨縣青山中學 姜旭 1500 850
      1874 438 金寨縣青山中學 廖曉明 1500 850
      1875 439 金寨縣青山中學 王澳 1500 850
      1876 440 金寨縣青山中學 衛蘋蘋 1500 850
      1877 441 金寨縣青山中學 徐濤 1500 850
      1878 442 金寨縣青山中學 楊興玉 1500 850
      1879 443 金寨縣青山中學 楊玉婷 1500 850
      1880 444 金寨縣青山中學 曾祥 1500 850
      1881 445 金寨縣青山中學 何滿 1500 850
      1882 446 金寨縣青山中學 衷圣蘭 1500 850
      1883 447 金寨縣青山中學 程義仁 1500 850
      1884 448 金寨縣青山中學 方凱 1500 850
      1885 449 金寨縣青山中學 黃曉宇 1500 850
      1886 450 金寨縣青山中學 廖萌萌 1500 850
      1887 451 金寨縣青山中學 萬勇 1500 850
      1888 452 金寨縣青山中學 王小雪 1500 850
      1889 453 金寨縣青山中學 邢城城 1500 850
      1890 454 金寨縣青山中學 楊錕 1500 850
      1891 455 金寨縣青山中學 張蓮 1500 850
      1892 456 金寨縣青山中學 徐家傳 1500 850
      1893 457 金寨縣青山中學 黃德鑫 1500 850
      1894 458 金寨縣青山中學 宋林渺 850
      1895 459 金寨縣青山中學 林新德 850
      2821500 1610750

      微拍福利